Piinasta vapauteen -UUTUUSKIRJA tulossa

Seuraava tulokas on syntymässä! Ensimmäinen oma kirjani on tarkastusvaiheessa.

Olen tutkinut parin vuoden ajan niin kutsuttuja Aavepisteitä, Gui-pisteitä, sillä tarvitsin lisää hoitovälineitä hyvin tuskaisten asiakkaiden hoitoon.

Keräsin tietoa monilta opettajilta: ensimmäiseksi Rani Ayal, sitten  Yair Maimon, José Luis Padilla Corral, Giovanni Maciocia, Elisa Rossi, Debra Kaatz, Angela Hicks ja Marcos Diaz Mastellari.  Myös Elina Hytösen kirjoista löytyi vihjeitä asiasta ja Mikael Ikiveden yhdestä luennosta löytyi vielä uusia tasoja vanhoista hoitoperinteistä. Yksi kertoi yhtä ja toinen toista.

Kokeilin tietysti ensimmäiseksi hoitoja itseeni, sitten käytin niitä muille tarvitsijoille. Vakuutuin tuloksista, jonka vuoksi ryhdyin kirjoittamaan aiheesta kirjaa.

Kiinalaisella hoitoperinteellä on alunperin syvät shamanistiset juuret. Elämä käsitettiin kokonaisuudeksi, jossa aineeton ja materiaalinen olivat koko ajan toistensa kanssa saumattomassa vuorovaikutuksessa. Myöhemmin shamanistinen käsitys siirtyi paljolti syrjään kun kiinalaisen lääketieteen loogiset energeettiset järjestelmät ymmärrettiin. Kuka tahansa saattoi oppia ne, enää ei tarvittu parantamiseen erityisiä shamaaneja, jotka saattoivat kommunikoida henkien kanssa. Hoitomuodot muuttuivat ja rohdoksilla hoitaminen tuli  akupunktion, hieronnan ja moksibustion ohella tärkeäksi osaksi kiinalaista lääketiedettä. Menetettiinkö tässä muutoksessa jotain oleellista on kysymys, jota kukin voi mietiskellä tykönään. Ehkä jotain voisi vielä elvyttää?

Aavepisteet mainittiin tiettävästi ensimmäisiä kertoa Bian Que-nimisen lääkärin toimesta. Hän eli 400-500 ennen ajan laskun alkua. Tuhat vuotta myöhemmin kuuluisa lääkäri nimeltään Sun Si-miao siirsi kirjalliseen muotoon Bian Quen opetuksia, jolloin niin kutsutut 13 Aavepistettä tulivat tutuiksi. Niitä on kuitenkin olemassa paljon enemmän.

Aluksi tavoitteenani oli selvittää vain Aavepisteet ja niiden eri tasot, mutta tutkimuksen edetessä eteen tuli lisää tuskatiloissa toimivia hoitomalleja, joten kirjan aihe laajeni entisestään.

Gui-ideogrammi tarkoittaa aistivaa sielua tai henkeä, aavetta, mörköä, pahantahtoista henkeä, pirua ja piilossa olevaa vahingollista vaikutusta.

Gui, aave, aistiva sielu, piilossa oleva vahingollinen vaikutus. kalligrafia: Haruka Terao, T:mi Harukaze. ©Alkimia Kustannus

Aavepisteitä on käytetty erityisen piinallisten sairaustilojen hoidossa jo vuosituhansia. Kun ihminen muinaisina aikoina häiriintyi syvästi ja kuihtui, muuttui oudoksi tai vaikeaksi tavoittaa niin ihmiset ajattelivat hänen tulleen aaveen tai häiritsevän hengen valtaamaksi. Jokin vei ihmisestä voimia, jokin söi häntä. Hän ei ollut enää oma itsensä.

Gui, sielu. Kalligrafia: Haruka Terao, T:mi Harukaze. ©Alkimia Kustannus

Aavepisteet voivat vähentää ihmisen henkistä tai psyykkistä tuskaa ja ne voivat, yhtenä hoitovaihtoehtona, vapauttaa ihmisen asioista, asenteista tai muistoista, joihin hän on jäänyt kiinni. Menneisyyden ”möröt” kuluttavat paljon voimaa. Käsittelemätön tunne tai henkinen haava voi kasvaa niin suureksi, että se salpauttaa kehon voimat. Ne voivat saada tunnistamattomina ihmisen käyttäytymään hyvin kummallisella tavalla tilanteissa, jotka jollakin lailla muistuttavat aikaisemmasta trauman hetkestä. Salpautunut tunne  voi muodostaa energeettisessä kehossamme niin kutsuttua Limaa, joka tukkii kehon. Siinä meillä on todellakin yhdenlainen ”piilossa oleva vahingollinen vaikutus”. Näihin Aavepisteet toimivat tehokkaasti. Ne todella purkavat mielen ja sielun solmuja. 

Tyypillisiä Aavepisteiden indikaatioita olivat ennen epilepsia, masennus, kaksisuuntainen mielialahäiriö, psykoosit, hallusinaatiot, unettomuus, liiallinen ilo tai itku, alastomana juoksentelu ulkoilmassa, pakko-oireet, katkeruus, raivo, ilkeys, itsetuhoisuus, tappamisen halu jne., mutta tasoja on valtavasti lisää.

Suomalaisen kansanperinteen vahvan itsetuhoisuuden vuoksi yksi kirjan luku käsittelee myös itsemurha- ja kuolemanajatuksia sekä hoitoja, joita perinne tarjoaa tällaisiin tilanteisiin.  

Nykyään aaveindikaatioita vastaavat oireet liitetään psyykkisiin, henkisiin ja neurologisiin sairauksiin. Psykologisin termein puhuttuna tämän kaltaisia oireita havaitaan mm. neurooseissa ja eritasoisissa dissosiatiivisissä identiteettihäiriöissä.

Muinaiset itämaiset viisaat parantajat havaitsivat myös, että: ”Mikäli ihmisen psyyke ja mieli on kunnossa, hän ei voi sairastua. Jos ihminen kulkee hänelle kuuluvaa elämän Tietä  (Dào) niin häiritsevät henget eivät voi häntä horjuttaa”.

Dao, tie, suunta. Tässä merkittynä Qi Gongin tekoa auttavat viivat. ©Alkimia Kustannus

Tämän vahvan viestin vuoksi kirjan toinen osa kuvailee menetelmiä, joilla ihminen voi vapautua olemaan aito itsensä. Aluksi on tarpeen tunnistaa  ja muuttaa kunkin henkilökohtaiset voimaa kuluttavat elämäntyylit ja sairaustilat. Stressi, läheisriippuvaisuus, krooninen väsymys, oman persoonan kadottaminen roolien alle, kivut ja mm. masennuksen suot eivät todellakaan edistä vapautumista. Siksi tarjoan niihin toimivia hoitokeinoja, joita olen opintojeni aikana kohdannut ja työssäni käyttänyt.

Voimien tuhlaamisen lopettamisen jälkeen on luotava terve tapa elää, jolloin voi alkaa voimaantua. Vanha kiinalainen hoitoperinne tarjoaa oman tien tunnistamiseen sekä psyykkisen että henkisen tasapainon elvyttämiseen valtavasti hoitomahdollisuuksia. Henkiseen hyvinvointiin keskittyvät Shén-, Líng-, Tiān-, Dào- ja Chéng -akupunktiovärähtelijät sekä mm. meditaatio, kontemplaatio, Qi Gong, seksuaalisen voiman avaaminen, kohtalon tien löytäminen, rakkauden kuuntelu ja rukouskin voivat auttaa vapautumisessa.

Sydämen ja Sydämen Auttajan puhdistamiseen liittyvä liike. Kuva: Haruka Terao, T:mi Harukaze. Mallina Kaisa Kaikkonen, T:mi Kaismanteri. ©Alkimia Kustannus.

Osa hoitomalleista on sellaisia, joita voi myös tehdä itsehoitona vaikka laajaa kiinalaisen lääketieteen tietotaitoa ei vielä olisikaan hallussa. Olen valikoinut mukaan sopivia akupainallus- ja meditaatioharjoitteita tätä varten. Tämän vuoksi kirjassa on valokuvia auttamassa harjoitteiden visualisoimisessa.

Taivaallisen  Daon mudra. Kuva: Haruka Terao, T:mi Harukaze. Mallina Kaisa Kaikkonen T:mi Kaismanteri. ©Alkimia Kustannus

Kirjani syntyminen oli syvällinen matka teksteihin, mutta myös omaan itseeni. En kyennyt jäämään pelkästään teoreettisiin selittelyihin vaan viesti täytyi viedä käytäntöön, olenhan itse kuitenkin ennen kaikkea kiinalaisen lääketieteen ammattilainen ja kliinikko.

Kyseisen tien huipentumana tarjoan hoitomalleja, joilla ihmisen todellinen luonne voi päästä kukoistamaan ja hän voi täydellistyä olemisessaan, elämästä nauttimisessa ja yhteydessään maailmankaikkeuteen ja sen loputtomiin luoviin voimiin. Alkimia Kustannuksen nimen alla toimiessani en voi siten olla myöskään mainitsematta itämaisia ajatuksia kuolemattomuudesta.

Muinoin ihmisen elämän täydellistyminen johti kuolemattomuuteen. Se oli tie, jota seurattiin ja kuljettiin erilaisten menetelmien avulla. Piti tulla siksi mitä oli ja sen vuoksi jokainen yritti ilmentää itseään ja omia lahjojaan ainutlaatuisen täydellisesti ja aidosti. Kuljettiin Dàon ja Hyveiden tietä…

Jos asiat etenevät suunnitellusti niin vielä tämän vuoden puolella, ehkä loppusyksyllä, kirja tulee ulos maailmaan ja kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.

Vapautuminen on mahdollista.

Kerkkoossa 16.6. 2019

Linnin Höyhtyä

Alkimia Kustannus

Kuolemattomuuden alkimian esittely

 

KUOLEMATTOMUUDEN ALKIMIA, José Luis Padilla Corral

Kuolemattomuuden alkimian kirja muodostuu kokonaisuudesta, joka perustuu tri José Luis Padilla Corralin luennoimaan Perinteisen kiinalaisen lääketieteen terapeuttien peruskoulutukseen Saksassa vuonna 1998. Hän liitti tuolloin perusopetukseen sarjan luentoja, jotka oli omistettu kuolemattomuuden alkimialle. Luentosarjan katsantokanta oli toimiva ja käytännönläheinen, ja siinä pyrittiin tekemään helposti lähestyttäväksi sekä parantajille että sairastumisen ajanjaksossa oleville ihmisille ne mittaamattomat, loputtomat mahdollisuudet, jonka meille suo näkemys ihmisestä, joka on energeettistä valon virtausta.

Alkimia Kustannus, ISBN 978-952-68292-1-0, Porvoo 2017. Kuva: Linnin Höyhtyä.

Voisi sanoa, että kuolemattomuudesta, ikuisesta, omassa perusolemuksessa olemisesta ja sen puhtaasta ilmaisusta puhuminen on yhtä hulluutta, mutta se ei ole suinkaan mahdotonta tästä ihmisen luonteen todellisesta näkökulmasta katsottuna.

Ihminen on materia-energiaa, joka transformoituu jatkuvasti tässä asuttamassamme luovassa maailmankaikkeudessa. Hän on luova olento. Hänen kehossaan on paljon vettä, jonka tulee pysyä jatkuvasti virtaavana ja uudistuvana. Shui (Vesi) -merkin nimessään sisältävien akupunktiopisteiden aktivointi on yksi kuolemattoman elinvoiman säilytystapa. Ihmisessä on Tulta ja Vettä, hän on kuuma keho, jonka vetinen materia tulee säilyä lämpimänä.

Ihminen on myös tunteva, kiintymykseen, rakkauteenkin kykenevä olento. Hän on seksuaalinen, kauneudesta voimaa saava olento. 

Kirjassa kerrotaan mm. minkä akupunktiopisteen avulla voit vahvistaa sitä kuinka voit herätä tuntemaan rakkauden voiman kauneuden kautta. Kuva: Petja Liimatta.

Ihmisen olemus on Henkäyksestä, Qin voimasta koostettu ja tämän Qin tulee olla jatkuvasti uudistuvassa värähtelyssä. Hän on materiaa Maa-planeetalla, mutta samalla myös ikuisuuden matkaaja sekä loputtomassa mailmankaikkeudessa ja ikuisessa elämän voimassa värähtelevä olento. Kaikkien näiden tasojen kanssa hänen tulee olla tasapainossa, omassa keskustassaan säilyen.

Ihmisen tulee ilmentää sitä maailmankaikkeutta, jossa hän asuu, johon hänet on luotu. Elääkseen elämän hänelle antamat mahdollisuudet on hänen myöskin herättävä tietoisuuteen kuolemattomuudestaan… ilmenee tämä kuolemattomuus sitten esim. hautausmaan matojen ihmeellisissä seikkailuissa tai kerubiinien elossa tai muilla loputtomilla mahdollisuuksien tasoilla. Kaikkia näitä tasoja, ja monia muita, voimme auttaa kehon Qin värähtelijöillä hengittäen, painellen, joskus taas  neuloilla tai moksaamalla hoitaen.

Kuva: Petja Liimatta

Teos on yhtä aikaa filosofinen ja käytännöllinen, taoistista hulvatonta huumoria unohtamatta. Kirjassa on 244 sivua tekstiä, harjoituksia kuvaavia piirroksia, käsinkosketeltavaa konkretiaa ja huimia tasoja avaavaa hengen lentoa.

Kuva: Petja Liimatta

Heti luentosarjan alkaessa tri Padilla oli tietoinen meidän materialistiseen aikakauteemme liittyvästä uskomisen vaikeudesta, joten kuolemattomuuden alkimiaan liittyvän tiedon välittäminen aloitettiin antamalla paikalla olleelle opiskelijaryhmälle nimeksi ”Kuolemattomien hullujen kerho. Pikkuhiljaa, luentosarjan edetessä kehon jäsenet siirtyivät naurusta hymyyn ja tästä edelleen vakavuuteen, sittemmin mielenkiintoon ja lopulta tietoisuuteen mahdollisuudesta.

Tässä kirjoja siis suomalaisille, jotka haluavat liittyä ”Kuolemattomien hullujen kerhoon”… Kuva: Petja Liimatta

Tämä teos on tarkastettu ja korjattu painos minun itse suomentamastani ”Kuolemattomuuden alkemia” -teoksesta, jonka Suomen Taolainen Neijing-koulu julkaisi vuonna 2000. Ensimmäisen korjauksen antoi itse tri J.L. Padilla minulle jo kirjan julkaisuhetkessä kirjoittaessaan omaan kirjaani omistuskirjoituksen sanoin: ”Alkimiassa jokainen sana on ilmestys”. Huh hei minkä haasteen hän antoikaan suomentajalle! Vuosien pohdinnan, tutkinnan ja loputtomisen kyselyjen perusteella alkimian merkitys alkoi ilmestyä minulle ja sen ero alkemiaan selventyä.

Alkimiassa,  Padillan luomassa ja nyt suomen kieleen lanseeraamassani uudessa sanassa,  on kyse Qillä, Henkäyksellä tehtävästä sisäisestä alkemiasta, joten se on jokaiselle ihmiselle mahdollinen keino virittää omaa elämänvoimaansa. Ihastuin termiin niin paljon, että  Padillan suosiollisella suostumuksella oman  valitsin sen oman kustannusfirmani nimeksi. Nyt minulla on ilo julkaista juuri tälle ihmiskunnan valovoimaiselle Perinteelle omistetussa Alkimia Kustannus -yrityksessäni tämä kallisarvoinen terveyttä ja ihmisen elämän huimia mahdollisuuksia avaava teos.

Kirja ilmestyi 27.6. 2017.  Kirjaa on saanut jo 5.6.- 1.7.2017 aikavälillä edulliseen ennakkotilaushintaan 31 € (sis alv 10 %). Kirjan postitus Suomeen maksaa 6,49 €. Käytä hyödyksesi tämä ennakkohinta vielä muutaman päivän ajan. Tämän jakson jälkeen kirjan ovh on 36 €.

 

Kerkkoossa 29.6. 2017

Linnin Höyhtyä

suomentaja ja kustantaja

Alkimia Kustannus, www.alkimiakustannus.org

info@alkimiakustannus.org

PS. Annan kesän kunniaksi alennuksen myös J.L. Padillan ”HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos” -kirjasta 1.7. 2017 saakka. Alennettu hinta on 75 €.

Alkimia Kustannuksen ensimmäiset tulokkaat odottavat lukijoita. Kysyntä sanelee toki taloudelliset realiteetit ja sitä kautta sen, että ilmestyykö kirjoja lisää. Julkaisuja J.L. Padillalla on olemassa yli 70 kpl. Kuva: Petja Liimatta.

PPS. Allekirjoittanutta saa toki pyytää myös luennoimaan kirjan teemasta.

 

HTP-kirjan kuvallinen esittely

Tässä artikkelissa esittelen tri J.L. Padillan HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMISEN -kirjan sisältöä muutamien kuvien avulla. Kirja esittää ja selittää Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet espanjalaisen  tri Padillan  vuosikymmenien aikana keräämän kokemuksen ja tutkimuksen kautta ja sen perusteella mitä hän on oppinut omilta opettajiltaan Kiinassa, Japanissa, Koreassa ja Laosissa (http://alkimiakustannus.org/jose-luis-padilla-corral/ ). Tri Padilla on maailman akupunktuurin kattojärjestön  (World Federation of Acupuncture and Moxibustion Societies, W.F.A.S.) jäsen, kansainvälisestikin siis hyvin arvostettu akupunkturisti.

Alkuperäinen teos on julkaistu vuonna 1999 Espanjassa vastauksena WHO:n alaisen  järjestön Pan American Health Organisation PAHO) opetusmateriaalin pyyntöön. Kirja on koottu tämän vuoksi selkeiksi luvuiksi, joiden avulla opetus ja oppiminen on systemaattista ja loogista. Jokainen suuri kokonaisuus päättyy kysymyksiin ja harjoituksiin, joilla oppimismateriaalia voi testata ja samalla opetella tiedon luovaa soveltamista.

AK26-esp ja suomi
Alkuperäisteos vuodelta 1999 ja suomennettu versio vuodelta 2015. Kuvat : Petja Liimatta.

Alkukappaleissa käydään lyhyehkösti läpi peruskäsitteet hoitoperinteen historiasta, sen perustana olevasta itämaisesta filosofiasta, kuten Dao, Yin ja Yang, kaiken taustalla toimivasta Ikuisesta voimasta (Yung) ja tietenkin Qistä, kaikkia olentoja elävöittävästä valoisasta henkäyksestä, jonka luovaan ja taitavaan säätelyyn kirjan nimi houkuttelee parantajaa.

yuan qi
Kirjassa käytetään paikoin kiinankielisiä termejä, jotka selitetään yksityiskohtaisesti.

Peruskäsitteiden selvittyä teos jatkaa kehomme elinten toimintojen kuvaamista ns. Viiden Mutatoituvan Valtakunnan mallin kautta. Maapallon elementtien vastineena ihmisen kehon sisältäkin löytyvät symbolisesti katsottuna veden voima, puun symboloima kasvikunta, tuli, maa sekä mineraalien ja metallin voimat. Ihminen käsitetään osana suurta maailmankaikkeutta.  Nämä luonnon voima-alueet linkitetään moniin eri asioihin kuten elimiin, aisteihin, ilmansuuntiin, vuodenaikoihin jne. Kullakin elimellä on omat parinsa, esim. Munuainen ja Virtsarakko, Sydän ja Ohutsuoli, Keuhkot ja Paksusuoli, joiden niin fyysiset, henkiset kuin psyykkisetkin funktiot selvitetään.

mu id
Munuaisen eri tasojen kuvauksen alkua…

Kirjan suuri lahja suomenkieliselle lukijakunnalle on niin kutsuttuja Ihmeellisiä tai Merkillisiä Kanavia kuvaava luku, kuten myös erikoisia, materiaalisiin elimiin kiinnittymättömiä San Jiaon Kolmoistulen Kanavaa ja Xin Baon, Sydämen Mestarin Kanavaa koskevat tarkat tutkielmat. Jokaisesta Kahdeksan Ihmeellisen Kanavan tasosta on selkeää tietoa ja niiden Avausvärähtelijöiden käyttötarkoituksista satoja indikaatioita.

AK38-41sr
Dae Mon eli Vyötärön Kanavan avaajan Zu Lin Qin, Kyynelten Valumisen, 41 Sr, indikaatioita.

Keskimmäinen osa kirjaa kuvaa kaikki akupunktiokanavat ja niiden varrella olevat akupunktiopisteet sekä sanallisesti, monivärikuvin että jokainen piste yksitellen selitettynä. Pisteiden indikaatioita on tarkoituksella vain muutamia kussakin, jotta lukija oppisi ymmärtämään kyseisen pisteen nimeen perustuvan keskeisen funktion.  Pisteiden nimet ovat tärkeitä, jonka vuoksi kirjassa tekstissäkin toistetaan yhä uudelleen pisteiden koko nimet.

ma kuva
Maksan Kanavan kuva kertoo karikatyyrissään osan Kanavan funktioista, sillä Maksa huoltaa lihaksia, silmiä ja kynsiä.

Runollisesti kuvattuna akupunktiokanavat ovat kuin polkuja, joiden varrelle muodostuu poukamia, laaksoja, vuoria, lampia kuin paikkoina, joissa kulkija voi levähtää ja koota voimiaan. Nimet kuvaavat juuri näiden levähdyspaikkojen ominaisuuksia.

pisteet kukka
Pisteiden kiinankielisiä nimiä voi käyttää myös QiGong -harjoituksissa tai kalligrafiassa apuna.

Kirjan kolmas osa keskittyy jo sairauksien ja hoitajana toimimisen teemaan, mutta sen alussa keskitytään itämaisen perinteen syville juurille, sairauksien ennaltaehkäisyyn.  Kuinka voin elää terveenä? Kuinka voin välttää sairastumisen?  Kuinka voin pysyä aitona itsenäni? Kuinka tunnistan oman elämän tehtäväni? Miten pystyn tunnistamaan oman rakkauden polkuni?  Padilla viittaa kirjassa nivelten huoltoon, ajatuksen kirkkauden säilyttämiseen, tunteiden salpautumisen estämiseen, luovuuden elvyttämiseen, ravintoon, meditaation ja Qigongiin. Kaikille näille, kuten seksuaalisuuden kauneuden ja parantavan voiman elvyttämisellekin, Padilla tarjoaa selkeät esimerkit jokaisen sovellettavaksi.

Hoitotavoista käsittelemme kirjassa akupunktion, moksibustion, hieronnan ja Qi Gongin, mutta käytännössä näiden oppimiseen tarvitaan ehdottomasti opettaja, joka näyttää, korjaa, näyttää ja näyttää yhä uudelleen ennen kaikkea pistämisen, mutta myös moksaamisen ja hieronnan monitasoisen taiteen.  Henkäyksen kautta ihmisen hoitaminen on todellakin artesaanitaito, parantamisen taidetta, jonka oppiminen on elinikäinen, inspiroiva ja lumoava matka. Jokaisen ihmisen tarina on erilainen ja arvokas.

Oman lukunsa muodostaa myös kiinalaisen lääketieteen diagnosoimismenetelmiä esittelevä osuus. Aikana jolloin laboratorioita ja tietokonetomografioita ei tunnettu toimivat herkät aistit häiriötilojen tunnistuskeinoina. Kasvojen ihon tarkastelu, pulssin sykkeen lukemattomien erilaisten vivaihteiden tunnustelu, ihmisen äänen kuuntelu, kehon kielen lukeminen ja kielen värin sekä katteen muutosten tarkastelu auttoivat, ja auttavat yhä, ihmisen kehon sisäisten muutosten ymmärtämisessä. Tässä jos missä tarvitaan taiteilijan herkkyyttä. Onneksi hoitoperinne on koonnut valtavasti tietoa kaikesta tästä vuosituhansien aikana, jolloin näistä erilaisita tasoista on olemassa systemaattista tietoa avuksi tätä taiteen ja tieteen alaa opiskeleville henkilöille.

taka viuhka
Kirjan takakannen pienessä kuvassa tri Padilla opettaa kädestä pitäen kirjan suomentajaa, L. Höyhtyää hoitamaan hieroen Lie Que -pistettä, jonka avulla unelmien ideat voidaan kanavoida toteutukseen tässä elämässä.

Kirjan viimeiset 150 sivua on täyttä tautioppia ja hoitoja allergiaan, astmaan, autoimmuunitauteihin, ahdistukseen, syömishäiriöihin,  ripuliin ja ummetukseen, korkeaan verenpaineeseen ja kolesteroliin, hätätiloihin, päänsärkyihin, hormonaalisiin sairauksiin, ylipainoon, sokeritautiin,  unettomuuteen, syöpään ja sädehoidon ja kemoterapian sivuvaikutuksiin, nivelvaivoihin ja psykosomaattisiin tauteihin sekä moneen, moneen muuhun tämän päivän ihmisen ”normaalin” elämän aiheuttamaan vaivaan.

Esitetyt hoidot ovat sinällään yksinkertaisia ja hoitomenetelmiltään helppoja suorittaa, sillä ne on tarkoitettu uusien opiskelijoiden ensimmäisiksi lähestymistavoiksi kyseisiin sairaustiloihin (jatko-opinnoissa saadaan aina lisää vaihtoehtoja), mutta kaikki ne ovat  toimivia ja hyvin selitettyjä.

sisällystä
Yksi aukeama sisällysluettelosta.

Kirja päättyy laajaan sanastoon, jossa muutamat tri Padillan itse luomat termit on myöskin täsmällisesti selvitetty. Luonnollisesti teoksen viimeiset sivut täyttää  kirjallisuuslähteiden luettelo.

sanasto kontemp
Kontemplaatio tarkoittaa…

 

UNESCO julisti lokakuussa 2010  kiinalaisen lääketieteen perushoitomenetelmät, akupunktion ja moksibustion ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi ja siten suojelun ja säilyttämisen kohteeksi.

Tätä kulttuuriperinnön säilytystehtävää palvelee myös tämä teos, joka on saatavilla nyt suomen kielellä Alkimia Kustannuksen (www.alkimiakustannus.org) kautta. Kirjan ovh on 88 €, mutta näiden sivujen kautta voit hankkia sen omaksesi 80 € hintaan. Päälle tulevat vielä postikulut ellet käy itse noutamassa kirjaa Porvoosta kustantajalta eli allekirjoittaneelta.

Suunnitellessasi hankkivasi teosta suurempia määriä, ota yhteys Alkimia Kustannukseen, info@alkimiakustannus.org.

kädet etuqi
Kuvassa ohuen näköinen, mutta todellisuudessa 1,6 kg painava ja 695 sivua sisältävä tietoteos.

 

Olkaa hyvät ja nauttikaa teoksestamme!

Porvoossa 21.8.2016

Linnin Höyhtyä

Alkimia Kustannus

KORJAUKSET Henkäykseen 2015

KORJAUKSET J.L.Padillan Henkäyksen taiteella parantamisen teoksen ensimmäiseen painokseen  vuodelta 2015

Sadoista ja sadoista tarkastustunneista ja monista lukijoista huolimatta tähän valtavaan teokseen jäi yhä korjattavaa. Virheet eivät ole suuria, mutta tri Padillan kanssa haluamme pientenkin yksityiskohtien tulevan korjatuksi. Tämän vuoksi kustantajalta ostetut kirjat ovat jo korjattuja ja nämä puutteet selitetään myös tässä artikkelissa.

Päivitän tälle sivulle merkittävät korjaukset.  Seuraava painos teoksesta on näiden korjausten jälkeen taas täydellisempi…

AK26-esp ja suomi
Alkuperäisteos vuodelta 1999 ja suomenkielinen versio vuodelta 2015.

 

  • sivu 27: Poista sivun alareunasta turhat sanat Kaareva ja Muoto.
  • sivu 70: Korvaa kuvassa alleviivattu sana King sanalla Iong.

AK45

  • sivu 71: Lisää sana ”kevät” kuvan osoittamaan paikkaan.

AK44-71

  • sivu 92: Poista alleviivattu ja -sana. Näin lauseesta tulee mielekäs.

AK43-92

  • sivu 199: Toisella rivillä on virhe, Wai Guan avaa Yang Wein Kanavan. ”Värähtelijä vastaa Järven Tyyneyden trigrammia ja avaa Yang Qiaon Yang Wein Ihmeellisen Kanavan ”.
  • sivu 335: DA LUO (PITKITTÄINEN LUO) – kappaleessa sivun keskellä on virhe ensimmäisellä rivillä, jossa lukee ”San Jiaon Pinnallinen Kanava lähtee Pääkanavan Luo-värähtelijästä…” Pitäisi lukea: ” San Jiaon Pitkittäinen Kanava lähtee Pääkanavan…”.
  • sivu 353: Mahalaukun Da Luo Kanavan reittiä selittäessä on kuvassa alleviivattu Poikittainen -sanan korvattava sanalla Pitkittäinen: ”Mahalaukun Pitkittäinen Luo lähtee myös Pääkanavan Sivuhaaroista…”

AK42-353

  • sivu 370:  Pernan Kanavan kuva . Värähtelijät 1 Pe, 4 Pe, 42 Ml ja 12 Pe on yhdistetty virheellisiin kohtiin. Värähtelijä 30 Ml on jäänyt aivan ilman viivaa.

Lisäksi oikealle ylös kuvaan on Zhong Fu, 1 Ke -värähtelijän       lyhennelmän jälkeen ilmaantunut sana ”Shi”, joka tulee yhdistää alla olevaan 17 Pe -värähtelijään, jonka nimi on Shi Dou.

AK41-370
Korjattavat kohdat alleviivattu tässä.

 

korj pe
Korjaukset on tehty.

 

  • sivu 426: Yang Qiao Main  Kanavan kuva jäi taitossa puuttumaan kirjasta. Se on lisätty irtosivuna jokaiseen kirjaan.
yangqiao2
Yang Qiao Main Kanavan kuva.
  • sivu 536:  Astman hoidon yhteenveto. SISÄÄNhengitysastman hoito on ensin ja sitten on selvitetty ULOShengitykseen liittyvän astman hoito. Vaihda siis alla olevassa kuvassa Ulos– ja Sisään – sanat päikseen.

AK40-536

 

Toivon, että voitte nauttia näistä pieneistä erheistä huolimatta henkäyksen virittämisen taiteesta ja sanojemme kuvailevien intentioiden parantavasta voimasta.

kädet etuqi
Nauttikaa, olkaa hyvät!

Se syntyi viimein!

Alkimia Kustannuksen esikoiskirjaa työsti suuri joukko ihmisiä vuosikaudet ja nyt se on saanut viimein tukevan ja vahvan muodon! Kirja kehittyyi ja laajeni matkan varrella ja näin monitasoisena sitä ei ole vielä julkaistu missään muualla tällä maapallolla.

siinä se on
Juhlahetki!

 

Moni uskoi aiheeseen ja auttoi tuellaan ja taidoillaan, inspiroiden ja luottaen. Kirjan etusivuilla tämä kuvataan seuraavin sanoin: Loputtomat kiitokset suomennoksen laajalle avustaja-ja tukijoukolle: José Luis Padilla Corral, Spyros Root, Manuel Contreras Domingo, Gustavo Kán García-Bueno, Marjatta Eriksson, Kaisa Hakkola, Marja Onerva Helenius, Janne Moilanen, Kimmo Rekola, Eija Salo, Kennet Wennerqvist sekä parahin Pirkko Pitko ja poikani Petja Liimatta. Tämän lisäksi monet ystävät, asiakkaani ja muut matkakumppanini auttoivat läsnäolollaan, kuuntelullaan ja viisaudellaan projektin läpi.

Monet moksaukset ja neulottelut tarvitsin projektin aikana itsekin ja monesti sydän kääntyi Luojan suuntaan elämän kysymyksiä kirjassa käsiteltäessä ja omiani samalla pakosta pohtiessani. Ja apu löytyi, koska tässä vaiheessa nyt viimein olemme.

Suuri kiitollisuus täyttää allekirjoittaneen urakan tässä vaiheessa. Kirjat alkavat matkata kohti heitä, jotka tilasivat kirjan ennakkoon. Teidän tukenne ja luottamuksenne oli ensiarvoisen tärkeää urakan viimeisinä kuukausina. Te osoititte konkreettisesti, että tätä kirjaa tarvitaan. Toivon sen palvelevan teitä (ja kaikkia myöhemmin sen itselleen hankkivia!)  innostaen, opettaen, avartaen, henkäyksen taitavan käsittelyn loputtomia mahdollisuuksia aukaisten, jotta jonain päivänä, piankin, voisimme  elää ja kokea elämän ”yhtenä konstailemattomana huviretkenä tuulen syleilyssä…”

kirjapino
Idea, joka viimeinkin materialisoitui. Projekti, joka huipentui. Pino Henkäyksen parantavaa taidetta materiaalisessa muodossa….

Kirjan esittely kirjan kirjoittajan J.L.Padillan  sanoin: ”Tämä teos tarjoaa Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tavallisesta poikkeavan vision yhdistämällä filosofisen ja materiaalisen katsantokannan. Teos on uusia näköaloja tarjoava opas, joka sallii lukijan avautua uusiin ulottuvuksiin.”

kannet2
J.L.Padilla: Henkäyksen taiteella parantaminen, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, Alkimia Kustannus 2015

 

Porvoossa, 19.3.2015

iloiten

Linnin Höyhtyä

 

 

Esikoisemme on jo painossa!

Keskiviikkoiltana 25.2.2015 lähti Alkimia Kustannuksen ensimmäinen julkaisu, tri J.L. Padillan klassikko, ”HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN, Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos”, suomennettuna toiselle puolelle Suomenlahtea. Siellä Tallinn Raamatutrukikoju OU antaa kirjalle fyysisen rakenteen.

Taittajani Ismo Rekola teki valtavan työn asetellessaan kirjan ja kaikki sen sadat kiinankieliset merkit kirjan sivuille täsmälliseen järjestykseen. Minun, suomentajan 777 kirjoitusliuskaani täsmentyivät 695 sivua kattavaksi kokonaisuudeksi. Näin kirja keveni ja oheni aika lailla, jolloin toivottavasti sen käsittely ja siten sen tutkiminen ja opiskelu myöskin helpottuu.

Uutta teosta voimme odottaa Suomeen viikolla 13. Silloin lähtee Postin kuljetettavaksi kaikki ennakolta tilatut kirjat. Samoin pari autolastillista kirjoja siirtyy Tampereelle ja Helsinkiin siellä toimiviin Neijing-koulujen koulutuskeskuksiin.

Ennakkotilauksia otamme yhä vastaan täällä Alkimia Kustannuksen kotisivuilla. Tällöin saat kirjan kotiisi heti painotuoreena…

Kirjan SANASTO-OSIO selittää reilusti yli sata kiinalaisen lääketieteen termiä ja lisäksi tri Padillan paljon käyttämän kontemplaatio-sanan:

”KONTEMPLAATIO on meditatiivinen tapa olla ja elää, jossa hiljennetään ajattelu ja avataan kaikki aistit aistimaan elämän kaikkia erilaisia ilmenemismuotoja.”

2013-10-09 17.55.22

Kutsumuksen tuoman tehtävän toteutuksen huipennushetkessä elämän kulkua kontemploiden…

Linnin Höyhtyä

Akupunktiokanavien verkoston ihmeellisyys

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu käsitykselle siitä, että kaikki maailmankaikkeudessa olemassaoleva muodostuu eri muodoissa olevasta energiasta, jota kutsutaan Henkäykseksi, Qi.

Qi
Qi, elämän Henkäys

Qin kiinankielistä merkkiä, sen ideaa kuvaavaa kirjoitustapaa eli  ideogrammia tutkiessamme voimme nähdä siitä hyvin monenlaisia asioita riippuen katsantokannasta. Siitä löytyy kuumaa riisiä täynnä oleva kulho ja siitä nouseva höyry, sieltä löytyy kaivo ja pilvet taivaalla eli konkreettinen materiaalinen osa ja aineeton, lähes näkymätön puoli, jotka ovat yhteydessä toisiinsa aivan  kuten vesi, joka jatkuvasti kiertää muuttaen olomuotoaan tämän planeetan ilmakehän sisäpuolella.

Qin ideogrammin tavoin myös ihmisessä on materiaalisia ja aineettomia ominaisuuksia. Meillä on fyysinen keho, lihakset, jänteet, luut ja nesteet, mutta myös ajatukset ja mieli, tunteet, inspiraatio, kehon kuumuus ja intuition merkilliset ilmentymät.  Muinaiset viisaat ovat osanneet yhdistää nämä kaikki ihmisen elämän moninaiset puolet Qin erilaisiin tasoihin, jotka ilmenevät eri tavoin ihmisessä ja littyvät eri Elimiin ja Sisälmyksiin. Näin sappineste liittyy loogisesti sappirakkoon, mutta sinne liityy myös tunteena sapetuksen tunne, oikeudenmukaisuus, päättäväisyys ja armeliaisuus. Keuhkoihin kuuluu loogisesti hengityskapasiteetti, mutta myös muistojen käsittely ja nostalginen haikailu, mikä vaikka keuhkosairaassa helposti havaitaan.

Alkimia Kustannuksen ”Henkäyksen taiteella parantamisen Henkäys-kansiperusteoksessa”, jonka José Luis Padilla Corral on kirjoittanut,  on yhtenä osana hyvin yksityiskohtainen akupunktiokanavien kuvaus. Siinä kerrotaan kuinka tämä kehon eri tasot yhteen kutova Qi virtaa kehon Kanavissa, Henkäyksen poluissa. Tri Padilla käyttää näistä väylistä nimitystä ”Kanava”, sillä Henkäyksen luonnetta kuvataan monissa perinteen teksteissä veden kaltaiseksi. Meridiaani-sana viittaa liikaa kuvitteelliseen käsitteeseen, jota käytetään esimerkiksi maapalloa maantieteellisesti eri meridiaaneihin jaettaessa. Tämän päivän teknologia on jo todistanut Kanavien olemassaolon ihmisen kehossa, kyse ei ole enää mistään kuvitteellisesta asiasta. Moni akupunktiohoidossa käyvä ihminen on myös itse kokenut kummallisen kihinän tai lämmön, joka hoidon aikana leviää pitkin kehoa. Siinä on kyse juuri tästä elämän Henkäyksestä, Qistä.

Kirjassa kuvataan akupunktiokanavat kahtenakymmenenä  Henkäyksen POLKUNA, joilla on omat LEVÄHDYSPAIKKANSA. Elämän henkäys kulkee kehossamme polkuina, joiden varrella on erilaisia, nimellä tarkasti määriteltyjä  levähdyspaikkoja, joista elämän eri tilanteissa voi hakea voimaa tai apua. Nämä levähdyspaikat resonoivat, värähtelevät tietynlaista energiaa, jota nimen alkimistisella käännöksellä kuvataan. Monet muut kirjailijat kutsuvat näitä kohtia ”akupunktiopisteiksi”, mutta kyseinen käännös ei kuvaa alkuperäistä asiaa ilmentävää  Xue-ideogrammia, jonka merkitys on luola tai onkalo. Yksittäistä polun levähdyspaikkaa hoitaessamme joko koskettaen, moksaten tai akupunktioneulalla pistäen on kuin huutaisimme luolaan ja saisimme luolan kaiun kertaantumaan ja laajenemaan koko kehoon.

Akupunktiokanavia sanotaan olevaan kaksikymmentä, mutta tämäkään ei ole oikeastaan oikea luku. Todellisuudessa niitä on vain yksi ainoa,  samoin kuin elämän Henkäys, Qi on yksi ainoa. Opetuksellisista syistä tämän yhden ainoan energian juoksureitti on jaettu osiin.

Käytännössä eri Elimistä syntyvät energiat muodostavat ns. kaksitoista Pääkanavaa, joilla on lisäksi ilmentymänsä syvällä Elinten tasolla (Syvät Kanavat) ja pinnallisesti lihasten ja jänteiden tasolla (Tendinomuskulaariset Kanavat, Pinnalliset Kanavat). Lisäksi nämä Kanavat ovat yhteydessä toisiinsa erilaisin Sivuhaaroin, joita voisi kuivailla Kanavien (tai jokien) toisiaan yhdistäviksi ojiksi.

Näiden kahdentoista monitasoisen Kanavan lisäksi kehossa on kahdeksan Kanavaa, jotka eivät liity mihinkään materiaaliseen elimeen. Niitä on kutsuttu eri kielillä ihmeellisiksi tai merkillisiksi Kanaviksi. Padillan kirjassa olemme valinneet Ihmeelliset Kanavat -käännöksen. Nämä Kanavat kuljettavat kehon perusvoimia, perinnöllisiä energioita (Ren Mai), syviä henkisiä energioita (Du Mai), seksuaalista voimaa  (Chong Mo) ja yleisesti kehoa tasapainossa ja harmoniassa sekä koossa pitäviä voimia (Qiaot, Weit ja Dae Mo). Nämä Kanavat muodostavat Padillan mukaan kehon idean, kuin valosta rakennetun kaavan, jonka mukaan myöhemmin itse materiaalinen keho rakennetaan. Esimerkiksi monessa unettomuuden häiriötilassa on kehon syvä perusrytmi, vuorokausirytmi häiriintynyt, jolloin Yin ja Yang Qiaon avulla ihmisen olemus saadaan rauhoittumaan ja harmoniaan tämän planeetan rytmin kanssa.

Pernan Kanavan juoksun tasot ihmisessä, jonka Pernan Qi on aika salpautunut.

Kanavien tarkan sanallisen kuvauksen jälkeen kirjassamme on myös piirretty värikuva Kanavien juoksussa. Nämä piirrokset on alunperin tehnyt tri Leopoldo Martoz Boluda. Niissä on eri värein eroteltu Kanavien kulkureitit  opiskelun helpottamiseksi.

Tämän jälkeen jokaisen Henkäyksen polun levähdyspaikan, ns. akupunktiovärähtelijän sijainti on selitetty anatomisin termein. Kohdan kiinankielinen nimi on kirjoitettu sekä Pin Yinillä että ideogrammilla ja sille on annettu suomenkielinen nimi, joka kuvaa parhaiten Padillan tekemään tulkintaa kyseisen värähtelijän tarkimmasta indikaatiosta. Nämä nimet eivät mitenkään ”nollaa” muualla tehtyjä nimien suomennoksia tai vaikka englanninnoksia. Kiinan kieltä edes hiukankin tuntevat henkilöt tietävät kuinka monitasoisia tulkintoja yhdestä ainoasta ideogrammista voi tehdä.

Jokaiseen akupunktiovärähtelijään on myös lisätty muutamia selkeitä ja konkreettisia hoitoindikaatioita, jotka parhaiten hoituvat juuri kyseisellä värähtelijällä. Kirjan tämän osan tarkoitus ei ole ollut siis listata kaikkia mahdollisia hoitoindikaatioita vaan kertoa, että tällä yksittäisellä värähtelijällä voit hoitaa mahahaavan tai ummetuksen tai identiteettikriisin tai ahdistuksen tai Hashimoton kilpirauhastulehduksen.  Toki täytyy tietää kuinka kohtaa hoidetaan ja mitä muuta sairastavalla on tarpeen virittää kuntoon kehon tasapainon elvyttämiseksi.

Kaiken tämän huipennukseksi akupunktiovärähtelijöiden yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen tri Padilla on luonut kunkin Kanavan ”laulun”, jossa värähtelijöiden nimet on yhdistetty toisiinsa runon muotoon kuin ilmentäen sitä yleisviestiä, sitä Kanavan energian kuljettamaa polun maisemaa, joka vaikka Sydämen Kanavaan liittyy. Värähtelijöiden runollista laulua toistaen voi Sydämen Kanavan virtausta helpottaa…

 

Xin Jing Chang

Sydämen Kanavan laulu

Kaikkein korkeimman asteen lähde on värin alkuperä, elämisen ilon luoja. Hengen tie on yhteydessä jadekaiverruksen ja esi-isien temppelin soivan kiven kanssa. Näin luodaan hengen ovi olemalla viisaalla ja pehmeällä tavalla sopusoinnussa Ihmiskunnan kanssa sen ilon kautta, joka itää Taivaan kanssa sopusoinnussa olemisesta.

Pienessä työpajassa syntyy juuri se hetki, jolloin voiman siirtämisen voi aloittaa.

**********************************************************************

Tämä Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, oikea aarrekirja ja kansainvälinen aihepiirin klassikko julkaistaan suunnitelmieni mukaan maaliskuun 2015 lopulla!

Kirjaa voi jo tilata näiltä sivuilta, jolloin saat sen postissa kotiisi heti sen ilmestyttyä.

terveisin

Linnin Höyhtyä

kustantaja ja suomentaja

Kirja on jo taitossa ja kansi valmiina!

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN on teos, joka käsittelee sitä taitavuutta edellyttävää taiteenlajia, jota käyttäen voimme jatkuvasti arkielämässä elää parantaen ja parantuen, luovasti terveyttä luoden. Sana, katse, kosketus, puhdas ruoka, tasapainoinen liike, puhallus kipeään kohtaan tai hellä hipaisu oman rakastetun niskaan tai ystävän olkapäälle voi parantaa samoin kuin akupunktioneula, moksibustio, Qi Gong -liike tai herkkä, energian tunnistava hierontakin. Qin artesanian mahdollisuudet ovat rajattomat.

Henkäys-kansi

Kannen keltainen välkehtivä väri viittaa kiinalaisen värisymboliikan myötä Keskustaan, tasapainoon sekä myös itse valovoimaiseen Qihin, elämän Henkäykseen.

Teoksen etukannessa on kirjailijan, tri J.L.Padillan tekemä kalligrafia, joka kuvaa Daon ideaa. Dao on mielikuva, jonka muinaiset kiinalaiset loivat kuvatakseen elämää ja olemassaoloa ylläpitävää voimaa. Dao De Jing -kirjassa (Daon ja Hyveiden Tie) kuvataan tätä ideaa monin mielikuvin: kaikkea syleilevä maailman äiti, suuri, kaikkialla ja kaikessa läsnäoleva voima, joka laajenee ja laajetessaan etääntyy niin kauas että sen on pakko palata takaisin…

Mikäli kannen kiinan kielistä merkkiä tutkitaan tarkemmin, voidaan sen sisällä nähdä kaikki aistimme, jotka vastaanottavat tätä suuren Voiman informaatiota kaiken olevan kautta ja lisäksi toisena osana on ideogrammikuvan ulkorakenne, joka kuvaa liikettä, Tietä, loputonta, kiemurtelevaa matkaa… Näiden kahden ideogrammin tason avulla saamme Daosta ajatuksen, jonka mukaan siinä on kyseessä Voima, joka on kaikkialla ja kaikessa läsnä ja joka ”puhuu”, ohjaa ja kertoo itsestään meille kaiken luodun kautta. Voima on kanssamme koko olemassaolomme ajan.

 

Henkäyksen taiteella parantaminen – kaikkien saatavilla jo!

Alkimia Kustannuksen ensimmäinen julkaisu on NYT  MYYNNISSÄ! Kyseessä on monen asiantuntijan yhteistyön tuloksena suomennettu teos, jonka ilmestyi maaliskuussa 2015.

Teoksen takakannessa koko teoksen sisältö ilmaistaan näin tri J.L. Padilla Corralin omin sanoin: Tämä teos tarjoaa Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tavallisesta poikkeavan vision yhdistämällä filosofisen ja materiaalisen katsantokannan. Teos on uusia näköaloja tarjoava opas, joka sallii lukijan avautua uusiin ulottuvuuksiin.”

Kirja tarjoaa järjestelmällisesti jäsennettynä kiinalaisen lääketieteen perusteet ja se voi palvella yhtä hyvin alan opiskelijoita, alalla toimivia terapeutteja kuin myös itse akupunktiohoidossa käyviä ihmisiä, jotka haluavat tietää syvemmin hoitomuotonsa taustoja. Myös shiatsun, Tai Jin, Qi Gongin tai yleisemmin itämaisten kamppailulajien harrastajat voivat saada toimintaansa teoksesta uusia tasoja. Akupunktiota käyttävien lääkäreiden,  sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien hoitokäytäntöihin teos avaa myös varmasti uusia näkökohtia.

Varmasti osa teoksen itämaisista käsitteistä tarvitsee alan asiantuntijan syvällisemmän opastuksen, mutta yleistaso avautuu varmasti alasta kiinnostuneelle.  On  ilmiselvää, että akupunktiota, moksaamista ja hierontaa ei voi oppia kirjasta vaan siihen tarvitaan aina opettaja ja käytännön harjoittelu hänen kanssaan! Kirjan perusteet esimerkiksi akupunktiokanavista tai sairauksien ennaltaehkäisyn ideoista ovat mielestäni tänä päivänä kuitenkin kaikille ihmisille tarpeen. Ne ovat ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä.

Tri Padillan perustaman kansainvälisen Neijing-koulun terapeuttien peruskoulutuksessa tämä teos luo rungon, jonka  ympärille neljän vuoden peruskoulutus kokonaisuudessaan rakentuu. Teoksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1999 auttamaan Perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetusta latinoamerikkalaisissa maissa. Ilmestymisensä jälkeen sitä on käytetty perustiedon antajana kaikissa Neijing-kouluissa ympäri maapalloa. Kirja on julkaistu norjan kielellä  ja se on käännetty myös englanniksi, mutta tätä versiota ei ole vielä julkaistu (2014).  Nyt julkaistava suomenkielinen laitos on laajin näistä versioista ja sisältää monia uusia hoitomahdollisuuksia verrattuna vuoden 1999 versioon.

Ohessa laajahko selvitys tämän 695  sivuisen perusteoksen sisällöstä.

kirjapino

José Luis Padilla Corral :

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos

Teoksen alkuosa kuvaa Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusperiaatteet, Elämän Henkäyksen Qin luonteen ja sen jakautumisen eri tasoihin, Daon käsitteen, Viisi Mutatoituvaa Valtakuntaa (Vesi, Puu, Tuli, Maa, Metalli) elimineen. Seuraavaksi käsitellään syvällisesti niin kutsutut Ihmeelliset Kanavat avausvärähtelijöiden moninaisine funktioineen Fu Xin Oktogrammia käsittelevässä luvussa. Lopuksi selvitetään paljon kiisteltyjen San Jiaon Kolmoistulen ja Sydämen Mestarin funktioita ja hoitomahdollisuuksia.

Teoksen keskimmäisessä osassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kaikki akupunktiokanavat ja niiden jokainen akupunktiopiste nimeltään ja sijainniltaan sekä vielä kaikkein tärkeimmän hoitoindikaation kera. Kiinankielisissä nimissä on mukana ideogrammien toonit, jotka auttavat värähtelijöiden nimien lausumista. Kiinankieliset termit on systemaattisesti kirjoitettu pinyinin mukaisesti. Kirjassa on käytössä suomenkieliset Kanavalyhenteet, Munuainen on Mu, Virtsarakko on Vr jne. Muutama erityisempi Kanava; Du Mai, Ren Mai, San Jiao ja Xin Bao ovat saaneet lyhenteensä kyseisten kiinankielisten nimiensä kautta: DM, RM, SJ, XB. Tähän teoksen osaan kuuluu myös 21 sivua monivärikuvia, joissa akupunktiokanavat kaikkine sivuhaaroineen ovat kuvattuina. Tämän laatuisia kuvia ja Kanavien selvityksiä ei ole Suomessa aiemmin julkaistu.

Teoksen kolmas osa sisältää Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitamisen perusperiaatteet. Aluksi käymme läpi sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet lähtien hetkessä elämisestä ja arkipäiväisten tapahtumisen opetusten sisäistämisestä ja mielen hallinnasta meditaatioon ja Ihmeellisten Kanavien aktivoimiseen Qi Gongilla. Myös parantavaa, herkkää seksuaalisuutta käsittelevä osio avartanee näkemyksiä tästä elämän riemullisesta puolesta monine mahdollisuuksineen.

Tässä osassa teosta selvitetään myös tämän hoitoperinteen länsimaisesta lääketieteestä poikkeavat diagnosoimisperiaatteet: pulssin tutkimus, ihon värin merkitykset ja kielidiagnostiikan mielenkiintoinen maailma.

Seuraavaksi siirrymme tri Padillan kuvaavamana sairauden tarinan monitahoisen juonen aukaisemiseen yksityiskohtaisella potilashaastattelun läpikäymisellä ja oppimalla käsittelemään potilastapauksia monista eri näkökulmista konkreettisen esimerkin avulla. Tämän jälkeen käymme läpi eri hoitotapojen kuvaukset (akupunktio, moksaus, hieronta, dietetiikka) voidaksemme siirtyä vähitellen itse hoitotoimenpiteisiin.

Viimeiseksi noin 160 sivua kirjan loppuosasta täyttyy kaikkien tavallisimpien kroonisten tautiemme hoidoista. Käsittelemme hoitovaihtoehdot astmaan, allergiaan, korkean verenpaineeseen, liialliseen kolesteroliin. Myös suoliston ärtynyt paksusuoli, erilaiset ummetukset, ripulit ja trooppiset sairaudet, joiden oireistoon ripuli kuuluu saavat hoitoehdotuksensa. Munuaiskoliikin hoito, munuaiskiven liikuttaminen ja näiden ennaltaehkäisyhoidot kuvataan. Ylipainon monet hoidot käydään läpi kuten myös anoreksian ja bulimian hoitokeinot. Kiinalaisen lääketieteen energeettisen käsityksen perusteella mikä tahansa elin voi energiansa salpautuessa aiheuttaa päänsäryn. Näistä esitellään yhdeksän erilaista vaihtoehtoa ja hoitoa. Äärimmäisen yleinen unettomuus saa myös useamman hoitovaihtoehdon.

Hätätiloista käsittelemme mm. tajuttomuuden, halvaukset, sydämen vajaatoiminnan ja sydäninfarktin hoidot. Myös verenvuotojen hoito, epilepsiakohtauksen hoito, synnytyksen ja raskauden hätätilat saavat hoitoehdotukset.

Lopussa käydään teoksessa läpi erilaisten sairaustilojen yleisiä säätelymalleja mm. Tulen Mutatoituvan Valtakunnan säätely, jota voidaan soveltaa kaikkiin infektioihin. Lisäksi käsitellään allergiat, psykosomaattiset sairaudet, AIDS, autoimmuunit sairaudet, mielensairauksien säätelyt, reumaattiset- ja nivelsairaudet, hormonaaliset sairaudet ja aineenvaihduntataudit. Lopuksi käsitellään kasvainsairauksien hoito ruokavalioehdotuksineen. Lisäksi neuvotaan vielä tukihoidot niille potilaille, jotka ovat kasvainsairautensa vuoksi sädehoidossa tai sytostaattihoidossa.

Jokaisen luvun lopussa esitetään kysymyksiä ja ehdotuksia harjoituksille, joiden kautta voi testata omaa oppimistaan.

Kollegani Spyros Root on tutkinut vuosien ajan tätä teosta tehdessään kirjan englanninkielistä käännöstä. Hän on lisännyt teokseen kymmeniä alaviitteitä ja laajan sanaston, jotka kaikki on sisällytetty tähän nyt julkaistavaan suomenkieliseen painokseen. Ne ovat suuri apu lukijalle!

Opetusta kädestä pitäen...

Pyysimme tri Padillalta omistuksen tähän suomalaiseen painokseen ja lämmöllä hän vastasi pyyntöömme:

”Tämä suomenkielisen painoksen, ja Linnin Höyhtyän sinnikkyyden ansiosta, voimme nyt kohdata toisemme teoksen kautta kuin suorassa lähetyksessä, vaikka olenkin jo vuosien ajan opettanut Perinteistä kiinalaista lääketiedettä Suomessa.

Minulle on kunnia saada esittäytyä tässä tasossa ja olla tällä tavoin apuna niissä hyvin moninaisissa tarpeissa, joita kollegoilleni ja alan opiskelijoille voin nousta esiin heidän toimiessaan tämän niin vaikean ja samalla luovan parantamisen taiteen parissa.”

Tianissa, 1.11. 2014

J.L. Padilla

 

Koko tämän noin 695 sivua kattavan teoksen hinta on nyt 80 €  ja sen postitus Suomeen maksaa 9 € .

 

Valoisin ja iloisin terveisin

Linnin Höyhtyä

suomentaja ja kustantaja

Alkimia Kustannus