Linnin Höyhtyä

Linnin Höyhtyä. Kuva: Haruka Terao

Alkimia Kustannuksen kustantaja sekä teosten suomentaja olen minä,  Linnin Höyhtyä. Peruskoulutukseltani olen Elintarviketieteiden maisteri (ETM) ja valmistuin Helsingin Yliopiston Elintarviketieteiden koulutusohjelmasta ja ravitsemustieteen suuntautumisvaihtoehdosta vuonna 1994.

Samanaikaisesti yliopisto-opintojeni kanssa tutustuin äitini Elina Höyhtyän johdattamana Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitotuloksiin, joita hän oli oppinut tri José Luis Padilla Corralin perustamassa ja johtamassa Escuela de Medicina Tradicional Oriental Neijing-koulussa ( www.neijingschool.org/fi).

Aloitin opiskeluni vuonna 1991 tämän edellä mainitun Escuela Neijingin ensimmäisessä Suomessa alkaneessa koulutusryhmässä, joka sai nimensä legendaarisen ja myyttisen  Fu Xi -keisarin mukaan.  Ensimmäisenä kahdeksana vuotena opettajanani oli tri Padillan oppilas tri Leopoldo Martos Boluda.  Kiinalainen hoitoperinne valloitti minut pian  loogisuudellaan ja toimivuudellaan, mistä johtuen keskityin jatkossa  tämän hoitoperinteen opiskeluun ja harjoittamiseen, vaikka valmistuinkin samanaikaisesti myös yliopistosta ja ravitsemustieteestä. Tähän 8 vuoden ajanjaksoon sisältyi puolen vuoden intensiivikoulutusjakso Tianissa, koulun pääkoulutuskeskuksessa Espanjassa. Tämän jälkeen opettajanani  Suomessa oli Gandul Saris-Sauri vuosina 1998-2004.

Oltuani ensimmäisellä  tri Padillan vetämällä seminaarilla kesällä 1994 ymmärsin haluavani oppia itse espanjan kielen voidakseni suoraan ymmärtää opettajani sanat ilman tulkista seuraavaa viivettä. Näin tapahtui.

Kiinalaisen lääketieteen tietojen syventäminen ja terveyden ylläpitämiseen sekä sairauksien ennaltaehkäisemiseen tähtäävä jatkokoulutus jatkuu koko ajan ja varmasti läpi elämäni. Olen opiskellut myös muiden kuin Neijing-koulun opettajien johdolla tätä hoitoperinnettä.

Kymmenen vuoden opiskelun jälkeen sain  tri Padillalta kehotuksen toimia kiinalaisen lääketieteen opettajana Suomen Taolaisessa Neijing -koulussa (www.neijing.fi).  Tällöin opetin yhteensä noin seitsemääkymmentä  oppilasta kolmella peruskurssilla vuosina 2001-2007.

Kun Escuela Neijing aloitti toimintansa Suomessa itsenäisenä kouluna olin aktiivisesti mukana  koulun perustamisessa yhtenä koulun perustajajäsenenä.  Toimin  Osuuskunta Suomen Taolaisen Neijing -koulun hallituksen jäsenenä vuosina 1998-2007.

Muinaisen itämaisen perinteen viisauksien sulauttaminen tämän päivän elämään on mielestäni jatkuva ja mielenkiintoinen haaste. Yksi tähän hoitoperinteeseen syventymisen muodoista on ollut tri Padillan tekstien suomentaminen sekä itsenäisesti että aiemmin myös  erilaisissa käännösryhmissä. Suomennettua materiaalia on vuosien aikana syntynyt tuhansia sivuja, mutta julkaistuina löytyvät entuudestaan vain seuraavat Osuuskunta Suomen Taolainen Neijing -koulun kustantamat kirjat:

J. L. Padilla Corral (L. Liimatta): Kuolemattomuuden alkemia. ISBN 951-98551-0-6. Tummavuoren kirjapaino Oy, Helsinki 2000. 241 s.

J. L. Padilla Corral (L. Höyhtyä, Gandul Saris-Sauri ja Pohjantähti-ryhmä): Kahdenkymmenen polun ja niiden levähdyspaikkojen laulu. ISBN 951-98551-2-2.  Dark Oy, Vantaa 2003. 284 s.

Padilla, Corral, J.L., (suom. Höyhtyä, L): Henkäyksen taiteella parantaminen – perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, Alkimia Kustannus 2015, 695 s. Alkuperäisteos vuodelta 1999 ja monivaiheisen suomennusrupeaman lopputulos.

Perustin tämän Alkimia Kustannus -yrityksen vuonna 2014 julkaisemaan tähän mennessä suuritöisintä suomennustehtävääni, tri Padillan Henkäyksen taiteella parantamisen teosta, joka on perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet kuvaava oppikirjan muotoon kirjoitettu 695-sivuinen espanjankielisien maiden klassikkoteos. Teoksen suomentamisessa minulla oli apuna lukuisia eri alojen asiantuntijoita.

Alkimia Kustannus 2017, ISBN 978-952-68292-1-0, 240 s.

Itämaisen perinteen ihmiskäsitykseen liittyy myös tietoisuus ihmisen saumattomasta osallisuudesta maailmankaikkeuteen ja sen ikiaikaiseen jatkuvaan muutokseen. Näin ollen ihminenkin on ikuinen, koska maailmankaikkeus on ikuinen. Tätä katsantokantaa lähestyy toinen julkaisumme, edellä mainittu vuonna 2000 suomentamani J.L. Padillan teos, josta sain kesällä 2017 julkaista oman painoksen, jossa suomennos on tarkistettu ja korjattu  alkuperäisteoksen hienovaraisten vivahteiden säilyttämiseksi. Kirjan nimikin vaihtui kuvaamaan Qi`n, elämän Henkäyksen avulla tehtäviä terveyden ylläpitoon suuntaavia  alkimistisia harjoituksia ja näin Kuolemattomuuden alkimia syntyi uudessa muodossa.

Vuodesta 1997 lähtien olen toiminut omassa hoitoalan yrityksessäni perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitojen parissa. Tällä hetkellä toimipisteeni on Porvoossa, Tähtihelmi-vastaanotolla,  www.tahtihelmi.fi/.

Höyhtyä, L: Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä, ISBN 978-952-68292-2-7, Alkimia Kustannus 2020, 930 s.

Ensimmäisellä koronasulkuviikolla maaliskuussa 2020 julkaisin pitkän tutkimustyöni ja terapeuttikokemukseni myötä löytämäni hoitoaarteet sisältävän kokonaan itse kirjoittamani Piinoista vapauteen – kirjan. Se käsittelee monipuolisesti ja lukuisien käytännön harjoitusten ja hoito-ohjeiden kera mielen, sielun ja hengen hoitamista kiinalaisessa lääketieteessä. Kirja on matka hengen, tunteiden ja sielun maisemiin, jossa lukija saa kohdata elämänsä ja toivottavasti virkistyä luovien sanojen, parantavien ehdotusten ja kehonsa voimia kuvaavien lumoavien henkisten akupunktiovärähtelijöiden kuvauksien parissa. Sana värähtelee ja jo pelkästään se voi saada vapautumisen värähtelyn liikkeelle. Kirjassa on paljon kuvitusta, sekä kalligrafiaa että hoitoja kuvaavia värikuvia, kiitos Haruka Teraon ja mallina toimineen Kaisa Kaikkosen. Taiton ilmavuus ja kauneus ovat Satu Winqvistin ansiota.

Olen  Finnacu ry:n jäsen ja sen hyväksymien kansainvälisten ETCMA:n koulutusnormien mukaan perinteisen kiinalaisen lääketieteen asiantuntija. Toimin Tähtihelmi-vastaanotollani Porvoossa hoitajana viikonpäivisin. Lisätietoa löydät sivuiltani: www.tahtihelmi.fi.

Olen perustanut Facebookiin ”Kiinalaisen lääketieteen uutiset” -nimiset sivut, joiden tarkoituksena on levittää tietoa kiinalaisesta lääketieteestä (varsinkin akupunktuurista) ja ennen kaikkea tällä alalla jatkuvasti tehtävistä kiinalaisen lääketieteen hoitoja ja sairauksien ennaltaehkäisyä koskevista tutkimuksista. Julkaisen sivuilla sellaisia tutkimuksia, jotka ovat oman hoitokokemukseni ja tietojeni perusteella asiallisesti tehtyjä ja yleisesti alan tietoisuutta avartavia.

Henkilökohtaisesti uskon  maailmankaikkeuden syvimmässä olemuksessa  olevaan  älykkääseen ja lempeään Voimaan. Uskon ihmisellä olevan kykyjä elää hyvyyden voiman mukaisesti, luovasti, solidaarisesti ja rakastaen, josta johtuen ihmisen parantuminen ja vapautuminen  jatkuvasta kärsimisen, rappeutumisen ja sairastamisen tilasta  on mahdollista. Olen kulkenut itse monien sekä fyysisten että henkisten kipujen seurassa omassa elämässäni. Oma tuska ajoi etsimään apua myös muille kanssakulkijoille jo lapsena saaduista kokemuksesta lähtien.  Viime vuosina olen perehtynyt traumojen ymmärtämiseen ja hoitoon.

Luonnon rauhassa hiljentyen. Kuva: Petja Liimatta

Nautin itse hiljaisuudesta, ajattomuudesta luonnosta ja todellisen läsnäolon kautta syntyvistä kohtaamisista. Nauru, tuuli ja avara maisema elävöittävät minua.

OTA MINUUN YHTEYTTÄ sähköpostitse osoitteella  info@alkimiakustannus.org, jos haluat minut kertomaan kirjoistani esim. kirjastoon, työhyvinvointipäivään tai kiinalaisen lääketieteen koulutustilaisuuteen. Tulen mielelläni kertomaan julkaisemistani  ja suomentamistani Padillan kirjoista tai niiden laajoista aihepiireistä sekä tietenkin kirjoittamastani  Piinoista vapauteen -teoksesta luentopäivien tai luentohetkien muodossa. Aihetta voi räätälöidä loputtomasti kuulijakunnan tarpeiden ja kiinnostuksen kohteiden mukaan.

Kiinalainen lääketiede perustuu elämänfilosofiaan, jonka tarkoituksena on ennaltaehkäistä kärsimyksen ilmaantumista ja edesauttaa elämästä nauttimista. Tämän idean kannattelemana – ELÄMÄN TÄHDEN – tahdon toimia ja elää itsekin.