Henkäyksen taiteella parantaminen – kaikkien saatavilla jo!

Alkimia Kustannuksen ensimmäinen julkaisu on NYT  MYYNNISSÄ! Kyseessä on monen asiantuntijan yhteistyön tuloksena suomennettu teos, jonka ilmestyi maaliskuussa 2015.

Teoksen takakannessa koko teoksen sisältö ilmaistaan näin tri J.L. Padilla Corralin omin sanoin: Tämä teos tarjoaa Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tavallisesta poikkeavan vision yhdistämällä filosofisen ja materiaalisen katsantokannan. Teos on uusia näköaloja tarjoava opas, joka sallii lukijan avautua uusiin ulottuvuuksiin.”

Kirja tarjoaa järjestelmällisesti jäsennettynä kiinalaisen lääketieteen perusteet ja se voi palvella yhtä hyvin alan opiskelijoita, alalla toimivia terapeutteja kuin myös itse akupunktiohoidossa käyviä ihmisiä, jotka haluavat tietää syvemmin hoitomuotonsa taustoja. Myös shiatsun, Tai Jin, Qi Gongin tai yleisemmin itämaisten kamppailulajien harrastajat voivat saada toimintaansa teoksesta uusia tasoja. Akupunktiota käyttävien lääkäreiden,  sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien hoitokäytäntöihin teos avaa myös varmasti uusia näkökohtia.

Varmasti osa teoksen itämaisista käsitteistä tarvitsee alan asiantuntijan syvällisemmän opastuksen, mutta yleistaso avautuu varmasti alasta kiinnostuneelle.  On  ilmiselvää, että akupunktiota, moksaamista ja hierontaa ei voi oppia kirjasta vaan siihen tarvitaan aina opettaja ja käytännön harjoittelu hänen kanssaan! Kirjan perusteet esimerkiksi akupunktiokanavista tai sairauksien ennaltaehkäisyn ideoista ovat mielestäni tänä päivänä kuitenkin kaikille ihmisille tarpeen. Ne ovat ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä.

Tri Padillan perustaman kansainvälisen Neijing-koulun terapeuttien peruskoulutuksessa tämä teos luo rungon, jonka  ympärille neljän vuoden peruskoulutus kokonaisuudessaan rakentuu. Teoksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1999 auttamaan Perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetusta latinoamerikkalaisissa maissa. Ilmestymisensä jälkeen sitä on käytetty perustiedon antajana kaikissa Neijing-kouluissa ympäri maapalloa. Kirja on julkaistu norjan kielellä  ja se on käännetty myös englanniksi, mutta tätä versiota ei ole vielä julkaistu (2014).  Nyt julkaistava suomenkielinen laitos on laajin näistä versioista ja sisältää monia uusia hoitomahdollisuuksia verrattuna vuoden 1999 versioon.

Ohessa laajahko selvitys tämän 695  sivuisen perusteoksen sisällöstä.

kirjapino

José Luis Padilla Corral :

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos

Teoksen alkuosa kuvaa Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusperiaatteet, Elämän Henkäyksen Qin luonteen ja sen jakautumisen eri tasoihin, Daon käsitteen, Viisi Mutatoituvaa Valtakuntaa (Vesi, Puu, Tuli, Maa, Metalli) elimineen. Seuraavaksi käsitellään syvällisesti niin kutsutut Ihmeelliset Kanavat avausvärähtelijöiden moninaisine funktioineen Fu Xin Oktogrammia käsittelevässä luvussa. Lopuksi selvitetään paljon kiisteltyjen San Jiaon Kolmoistulen ja Sydämen Mestarin funktioita ja hoitomahdollisuuksia.

Teoksen keskimmäisessä osassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kaikki akupunktiokanavat ja niiden jokainen akupunktiopiste nimeltään ja sijainniltaan sekä vielä kaikkein tärkeimmän hoitoindikaation kera. Kiinankielisissä nimissä on mukana ideogrammien toonit, jotka auttavat värähtelijöiden nimien lausumista. Kiinankieliset termit on systemaattisesti kirjoitettu pinyinin mukaisesti. Kirjassa on käytössä suomenkieliset Kanavalyhenteet, Munuainen on Mu, Virtsarakko on Vr jne. Muutama erityisempi Kanava; Du Mai, Ren Mai, San Jiao ja Xin Bao ovat saaneet lyhenteensä kyseisten kiinankielisten nimiensä kautta: DM, RM, SJ, XB. Tähän teoksen osaan kuuluu myös 21 sivua monivärikuvia, joissa akupunktiokanavat kaikkine sivuhaaroineen ovat kuvattuina. Tämän laatuisia kuvia ja Kanavien selvityksiä ei ole Suomessa aiemmin julkaistu.

Teoksen kolmas osa sisältää Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitamisen perusperiaatteet. Aluksi käymme läpi sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet lähtien hetkessä elämisestä ja arkipäiväisten tapahtumisen opetusten sisäistämisestä ja mielen hallinnasta meditaatioon ja Ihmeellisten Kanavien aktivoimiseen Qi Gongilla. Myös parantavaa, herkkää seksuaalisuutta käsittelevä osio avartanee näkemyksiä tästä elämän riemullisesta puolesta monine mahdollisuuksineen.

Tässä osassa teosta selvitetään myös tämän hoitoperinteen länsimaisesta lääketieteestä poikkeavat diagnosoimisperiaatteet: pulssin tutkimus, ihon värin merkitykset ja kielidiagnostiikan mielenkiintoinen maailma.

Seuraavaksi siirrymme tri Padillan kuvaavamana sairauden tarinan monitahoisen juonen aukaisemiseen yksityiskohtaisella potilashaastattelun läpikäymisellä ja oppimalla käsittelemään potilastapauksia monista eri näkökulmista konkreettisen esimerkin avulla. Tämän jälkeen käymme läpi eri hoitotapojen kuvaukset (akupunktio, moksaus, hieronta, dietetiikka) voidaksemme siirtyä vähitellen itse hoitotoimenpiteisiin.

Viimeiseksi noin 160 sivua kirjan loppuosasta täyttyy kaikkien tavallisimpien kroonisten tautiemme hoidoista. Käsittelemme hoitovaihtoehdot astmaan, allergiaan, korkean verenpaineeseen, liialliseen kolesteroliin. Myös suoliston ärtynyt paksusuoli, erilaiset ummetukset, ripulit ja trooppiset sairaudet, joiden oireistoon ripuli kuuluu saavat hoitoehdotuksensa. Munuaiskoliikin hoito, munuaiskiven liikuttaminen ja näiden ennaltaehkäisyhoidot kuvataan. Ylipainon monet hoidot käydään läpi kuten myös anoreksian ja bulimian hoitokeinot. Kiinalaisen lääketieteen energeettisen käsityksen perusteella mikä tahansa elin voi energiansa salpautuessa aiheuttaa päänsäryn. Näistä esitellään yhdeksän erilaista vaihtoehtoa ja hoitoa. Äärimmäisen yleinen unettomuus saa myös useamman hoitovaihtoehdon.

Hätätiloista käsittelemme mm. tajuttomuuden, halvaukset, sydämen vajaatoiminnan ja sydäninfarktin hoidot. Myös verenvuotojen hoito, epilepsiakohtauksen hoito, synnytyksen ja raskauden hätätilat saavat hoitoehdotukset.

Lopussa käydään teoksessa läpi erilaisten sairaustilojen yleisiä säätelymalleja mm. Tulen Mutatoituvan Valtakunnan säätely, jota voidaan soveltaa kaikkiin infektioihin. Lisäksi käsitellään allergiat, psykosomaattiset sairaudet, AIDS, autoimmuunit sairaudet, mielensairauksien säätelyt, reumaattiset- ja nivelsairaudet, hormonaaliset sairaudet ja aineenvaihduntataudit. Lopuksi käsitellään kasvainsairauksien hoito ruokavalioehdotuksineen. Lisäksi neuvotaan vielä tukihoidot niille potilaille, jotka ovat kasvainsairautensa vuoksi sädehoidossa tai sytostaattihoidossa.

Jokaisen luvun lopussa esitetään kysymyksiä ja ehdotuksia harjoituksille, joiden kautta voi testata omaa oppimistaan.

Kollegani Spyros Root on tutkinut vuosien ajan tätä teosta tehdessään kirjan englanninkielistä käännöstä. Hän on lisännyt teokseen kymmeniä alaviitteitä ja laajan sanaston, jotka kaikki on sisällytetty tähän nyt julkaistavaan suomenkieliseen painokseen. Ne ovat suuri apu lukijalle!

Opetusta kädestä pitäen...

Pyysimme tri Padillalta omistuksen tähän suomalaiseen painokseen ja lämmöllä hän vastasi pyyntöömme:

”Tämä suomenkielisen painoksen, ja Linnin Höyhtyän sinnikkyyden ansiosta, voimme nyt kohdata toisemme teoksen kautta kuin suorassa lähetyksessä, vaikka olenkin jo vuosien ajan opettanut Perinteistä kiinalaista lääketiedettä Suomessa.

Minulle on kunnia saada esittäytyä tässä tasossa ja olla tällä tavoin apuna niissä hyvin moninaisissa tarpeissa, joita kollegoilleni ja alan opiskelijoille voin nousta esiin heidän toimiessaan tämän niin vaikean ja samalla luovan parantamisen taiteen parissa.”

Tianissa, 1.11. 2014

J.L. Padilla

 

Koko tämän noin 695 sivua kattavan teoksen hinta on nyt 80 €  ja sen postitus Suomeen maksaa 9 € .

 

Valoisin ja iloisin terveisin

Linnin Höyhtyä

suomentaja ja kustantaja

Alkimia Kustannus