Alkimia Kustannus

Alkimia Kustannus on kiinalaisen lääketieteen perinteistä filosofiaa ja hoitokäytäntöjä kuvailevia tekstejä julkaiseva kustantamo. Sen perimmäisenä tarkoituksena on Qin, elämää elävöittävän henkäyksen säätelemisen taiteen tietouden levittäminen ja samalla hoitoperinteen tietotaidon säilyttäminen. Meissä on potentiaalia ja voimaa, jonka avulla voimme luoda mielekkään,  samalla inspiroivan ja rauhanomaisen elämän tänne maan päälle.

Padilla, J.L.: Henkäyksen taiteella parantaminen, perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, ISBN 978-952-68292-0-3, Alkimia Kustannus 2015, 695 s. Kuva: Petja Liimatta.

Vuonna 2015 ilmestyi kustantamon ensimmäinen teos, joka on J.L. Padillan Henkäyksen taiteella parantamisen teos, jossa kuvataan perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet terapeutin peruskoulutusta varten. Tämä teos toimii kiinalaisen lääketieteen terapeutin peruskoulutuksen pohjana kaikissa niissä 21 maassa, joissa tri Padillan perustama Escuela Oriental de Medicina Traditional Neijing -koulu toimii.

taka viuhka
Kuva: Petja Liimatta

Kirja on kuin kuvan viuhka, tiedon kullanhippusia ja luovuutta täynnä, jonka opettaja tai opiskelija voi aukaista tarpeen mukaan tutkiessaan tämän vanhan ja toimivan hoitoperinteen ikiaikaisia visioita, jotka kertovat terveestä, rauhanomaisesta ja suloisen viisaasta ihmiskunnan elämisen tavasta tällä planeetalla.

Toinen julkaisuni, J.L. Padillan Kuolemattomuuden alkimia ilmestyi 2017 ja on osa syvällistä kiinalaisen lääketieteen traditiota, jossa keskitytään käytännönläheisin harjoittein elämän todellisen inhimillisen tason tavoittamiseen, pitkäikäisen terveyden ylläpitoon ja elämän kuolemattoman tietoisuuden elvyttämiseen. Kirjan punainen väri kertoo sen arvosta kiinalaisessa hoitoperinteessä. Se on tarkoitettu koko elämän ajan kumppaniksi lukijalleen ja on siksi koviin kansiin sidottu ja vahvaan paperiin painettu.

Linnin Höyhtyä on kirjoittanut ja vuosikymmenien opinnoista ja hoitokokemuksesta koonnut tämän kiinalaisen lääketieteen psyykkisiä ja henkisiä tasoja käsittelevän vahvan kirjan.
Linnin Höyhtyä on kirjoittanut ja vuosikymmenien opinnoista ja hoitokokemuksesta koonnut tämän kiinalaisen lääketieteen psyykkisiä ja henkisiä tasoja käsittelevän vahvan kirjan.

Kolmas Alkimia Kustannuksen julkaisu on minun itseni,  Linnin Höyhtyän kirjoittama ja kokoama. Se käsittelee psyykkisten ja henkisten tuskatilojen tunnistamista ja niistä vapautumista. Kiinalaisen lääketieteen avulla voi todellakin hoitaa piinoja ja kärsimyksiä, tunteita, sielua ja ihmisen henkisiä tasojakin. Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä -kirja julkaistiin 2020. 

UNESCO on julistanut vuonna 2010 perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitokeinoista akupunktion ja lämpöhoitona käytetyn moksibustion ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi ja siten suojelemisen ja ylläpitämisen kohteeksi. Tätä ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä ylläpitävät ja säilyttävät myös nämä kirjat.

Alkimia Kustannuksen kolme teosta vuosilta 2015, 2017 ja 2020.