Alkimia Kustannus

Alkimia Kustannus on itämaisen, pääasiassa kiinalaisen lääketieteen perinteistä filosofiaa ja hoitokäytäntöjä kuvailevia tekstejä julkaiseva kustantamo, yhden naisen yritys. Sen pohjimmaisena tarkoituksena on Qin, elämää elävöittävän henkäyksen säätelemisen taiteen tietouden levittäminen ja kyseisen perinteen säilyttäminen.

Alkimia Kustannuksen kirjallisuus on suurelta osin espanjalaisen tri José Luis Padilla Corralin teksteihin ja opetukseen perustuvaa.

Padilla, J.L.: Henkäyksen taiteella parantaminen, perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, ISBN 978-952-68292-0-3, Alkimia Kustannus 2015, 695 s. Kuva: Petja Liimatta.

Ensimmäinen julkaisemani teos on J.L. Padillan Henkäyksen taiteella parantamisen teos, jossa kuvataan perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteet terapeutin peruskoulutusta varten. Tämä teos toimii kiinalaisen lääketieteen terapeutin peruskoulutuksen pohjana kaikissa niissä 21 maassa, joissa Padillan perustama Escuela Oriental de Medicina Traditional Neijing-koulu toimii.

taka viuhka
Kuva: Petja Liimatta

Kirja on kuin viuhka, kultaa ja luovuutta täynnä, jonka opettaja tai opiskelija voi aukaista tarpeen mukaan tutkiessaan tämän vanhan ja toimivan hoitoperinteen ikiaikaisia visioita, jotka kertovat terveestä, rauhanomaisesta ja suloisen viisaasta ihmiskunnan elämisen tavasta tällä planeetalla. Tämä on siis yhä mahdollista!

Toinen julkaisuni, J.L.Padillan Kuolemattomuuden alkimia on osa syvällistä kiinalaisen lääketieteen traditiota, jossa keskitytään käytännönläheisin harjoittein elämän todellisen inhimillisen tason tavoittamiseen, pitkäikäisen terveyden ylläpitoon ja elämän kuolemattoman tietoisuuden elvyttämiseen. Kirjan punainen väri kertoo sen arvosta kiinalaisessa hoitoperinteessä. Se on tarkoitettu koko elämän ajan kumppaniksi lukijalleen ja on siksi koviin kansiin sidottu ja vahvaan paperiin painettu.

Linnin Höyhtyä on kirjoittanut ja vuosikymmenien opinnoista ja hoitokokemuksesta koonnut tämän kiinalaisen lääketieteen psyykkisiä ja henkisiä tasoja käsittelevän vahvan kirjan.
Linnin Höyhtyä on kirjoittanut ja vuosikymmenien opinnoista ja hoitokokemuksesta koonnut tämän kiinalaisen lääketieteen psyykkisiä ja henkisiä tasoja käsittelevän vahvan kirjan.

Kolmas Alkimia Kustannuksen julkaisu on Linnin Höyhtyän itse kirjoittama ja kokoama. Se käsittelee psyykkisten ja henkisten tuskatilojen tunnistamista ja niistä vapautumista. Kiinalaisen lääketieteen avulla voi todellakin hoitaa piinoja ja kärsimyksiä, tunteita, sielua ja ihmisen henkeäkin. Piinoista vapauteen – mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä -kirja julkaistiin koronakeväänä 2020. Aihe oli silloin ja on yhä kovin ajankohtainen!

UNESCO on julistanut vuonna 2010 perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitokeinoista akupunktion ja lämpöhoitona käytetyn moksibustion ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi ja siten suojelemisen ja ylläpitämisen kohteeksi. Tätä ihmiskunnan aineetonta kulttuuriperintöä ylläpitävät myös nämä kirjat.

Alkimia Kustannuksen kolme teosta vuosilta 2015, 2017 ja 2020.