PIINOISTA VAPAUTEEN, mielen, sielun ja hengen hoitoa kiinalaisella lääketieteellä

Ajauduin aikanaan itse kiinalaisen lääketieteen pariin etsiessäni ratkaisuja allergian aiheuttamien tuskien vähentämiseen vuonna 1991. Kun espanjalaisen Neijing-koulun opettajani Leopoldo Martos-Boluda selitti peruskoulutuksessa kiinalaisen lääketieteen idean tunteiden ja elimien yhteydestä toisiinsa sekä tunteiden erilaisten hoitokeinojen mahdollisuuksista, tiesin löytäneeni kutsumukseni. Tunteet olivat minulle tuttuja. Oma lapsuuteni oli kouluttanut minut tarkkailemaan aina perheen ilmapiiriä,  haistelemaan mistä päin milloinkin ”tuulee”,  vaikka käytännössä ymmärsin pelokkaan asenteeni vasta vuosikymmenien päästä. Kirjani alkaa varsin laajalla esipuheella, jonka jälkeen voit ymmärtää miksi ensimmäisen kirjani aihe on tällainen.

Kiinalainen lääketiede näkee koko ihmisen ajatuksineen, tunteineen ja fyysisen kehon kera kokonaisuutena. Kaikki tasot ovat saumattomasti linkittyneitä toisiinsa. Näin suru saattaa vaikuttaa allergioihin, erillisyys rinnan puristukseen ja pelko vaikka kuukautisiin tai verenpaineeseen. Nykypäivän elämä ei aina ruoki ihmisen mieltä, sielua ja henkeä, joten vastaanotot ovat täynnä ahdistuneita, stressaantuneita, kivuliaita ja unettomia ihmisiä.

Muutama vuosi sitten havaitsin, että omat keinoni eivät tunnu tepsivän kaikkein suurimmissa asiakkaitteni ahdistus- ja masennustiloissa, joten lähdin etsimään vastauksia oman koulukuntani ulkopuolelta. Löysin tällöin koukuttavan teeman,  Gŭi- eli Aavepisteet, joilla entisaikaan hoidettiin hyvin tuskaisia ja piinallisia ihmisen mielentiloja, länsimaisittain sanottuna psykiatrisia vakavia häiriöitä ja neurologisia ongelmia. Tästä aukesi minulle toimiva hoitomenetelmä, joka auttoi myös itseäni menneisyyden jälkien putsaamisessa, omassa vapautumisessani. Hoitomenetelmä ei toiminut siis vain henkimaailman asioissa vaan se paljastui käytännössä tehokkaaksi pienempien ja suurempien traumojen purkumenetelmäksi.

Aistiva sielu, aave, piilossa oleva vahingollinen vaikutus.

On tärkeää muistaa, että se mitä muinoin selitettiin aaveiden aiheuttamiksi sairauksiksi, voidaan tänä päivänä kuvata usein aivojen toimintahäiriöinä tai dissosiaatiohäiriöinä. Myös vakavan trauman särkemä ihminen voi oireilla piinaavan ”aavemaisesti”. Samoin migreenin tai epilepsian aiheuttamien aivojen toiminnan häiriötilojen muuntuneet tietoisuuden tasot lähenevät muinaisten parantajien määrittämiä aavesairauksien kuvauksia.

Kirjan alkuosa kuvaa sielu- ja henkikäsitteitä kiinalaisessa lääketieteessä (ja hieman myös meidän  omassa kulttuuriperimässämme), aavetautien hoidon historiaa, aavepisteiden erilaisia hoitomenetelmiä sekä muutamia muita vakavien kehon salpautumistilojen  purkuun löytämiäni toimivia  hoitotasoja, kuten Sisäisten ja Ulkoisten valon lohikäärmeiden kautta tehtävät olemuksen puhdistushoidot.

Tämän käytännössä löytämäni trauman hoitototason vuoksi yksi kokonainen luku käsittelee tilanteita, joissa piilossa oleva trauma on ihmisen oudon käyttäytymisen ja ahdistuksen takana.  Luvussa on paljon esimerkkejä tällaisista tapauksista ja niiden hoidosta.

Aavepisteiden käsittelyn jälkeen kirjani yksi luku avaa itsetuhoisuuden aiheuttamaa piinaa. Mitä voimme läheisinä tai hoitajina tehdä näissä tilanteissa? Kaivoin esille erilaisia tähän hätätilanteeseen sopivia hoitoja. Myös kuolemisen ja saattohoidon hetkien mahdollisiin tuskiin tarjoan muutamia konkreettisia apukeinoja.

Tie, elämän suunta.

Vanha itämainen hoitoperinne kertoo, että kun ihminen kulkee juuri hänelle kuuluvaa elämän tietään ja pysyy tunteissaan tasapainossa, hän ei voi sairastua. Tämän vuoksi jouduin miettimään, mitkä ovat tänä päivänä ihmistä elämästä erottavia asioita.

Sairastavan elämäntavan lopettaminen -luvussa tarjoan toimivia hoitomalleja stressiin, masennukseen, krooniseen väsymykseen, läheisriippuvuuteen, väkivaltaisessa ympäristössä elävän auttamiseen, sydämen voimaannuttamiseen, oman kehon hyväksymiseen, autoimmuunien sairauksien hoitamiseen  jne. Hoitomalleiksi valitsin tunteita, mieltä ja henkistä elämän tasoa aukaisevia matkani varrella oppimiani hoitomenetelmiä, joita kaikkia olen itse käyttänyt vastaanotollani. Nykyisen elämäntavan orjuudesta vapautumiseen ja oman tilanteen tunnistamiseen on myös  olemassa keinoja.

Toivon ja lohdutuksen vahvistamista. Mallina: Kaisa Kaikkonen

Ristiriitaiset tunteet, traumaattiset kokemukset  ja elämän haasteet voivat saada meidät elämään jatkuvassa kireydessä, jolloin uni katoaa, vatsa mourii ja mieli madaltuu. Olen lisännyt kirjaan mukaan lukuisia Qì Gōng -harjoituksia sekä akupainalluksella tehtäviä hoitoja, jotta kaikki lukijat pääsevät helpottamaan konkreettisin toimin omaa oloaan.

Itsehoitoharjoituksilla on mahdollista saada moneen asiaan  helpotusta, mutta on tärkeä muistaa, että toisen luona hoidossa käymisellä on myös monia hyviä etuja.  Kiinalainen lääketiede on laaja hoitoperinne,  jonka oppimiseen menee vuosia. Kokeneen hoitajan visio, samoin kuin tietenkin myös länsimaisen lääketieteen hoidot voivat olla tarpeen jopa yhtä aikaa, varsinkin  vaikeissa mielen häiriötiloissa. 

Lihasjännitysten purkamista.

Kiinalaisen hoitoperinteen ydinasia on sairauksien ennaltaehkäisy. Siksi jaan kirjassa useita mielen ja tunnetason sairauksien ennaltaehkäisykeinoja asenteiden ja harjoitteiden avulla.  Miten huomaan, onko minulla aavemaisia tai traumaperäisiä vaivoja?  Miten pysyä valppaana?  Kuinka säilyttää mielen valo?  Miten kuunnella elämän ja oman sydämen Henkeä?  Kuinka pitää tunnepuoli (Shén) ehjänä?  Kuinka kulkea omaa taivaallista tietä?  Kuinka tunnistaa oma tiensä? Kuinka tyhjentyä ja rauhoittua kuuntemaan elämää?  Mikä on sielun kaipuu?  Voiko ihmisellä olla taivaskaipuu?  Miten häntä voi silloin auttaa? Kaikkeen tähän kiinalainen lääketiede antaa konkreettisia hoitokeinoja.

Todelliseen piinoista vapautumiseen ei riitä vain (mahdollisista) häiritsevistä henkivoimista, ahdistuksen vankilasta tai trauman tuskista irti pääseminen.  Siihen ei riitä vain voimia kuluttavan elämäntyylin muuttaminen  vaan sen jälkeen on tarpeen saada yhteys omaan tuntevaan sieluun ja valoisaan henkeen sekä koko elämän kokonaisuuteen. Tämä olisi – ja on – vasta todellista elämää ja elämisessä täydellistymistä.  Näihin elämän polun eri vaiheisiin kehomme energeettinen kokonaisuus tarjoaa valtavasti välineitä, joita sitten kokosin tämän kirjan väliin vuosikymmenien muistiinpanoistani ja lukuisien eri koulujen opettajien kirjoista ja luennoista. Rani Ayal,  Yair Maimon, Giovanni Maciocia, Elisa Rossi, Debra Kaatz, Angela Hicks ja Marcos Diaz Mastellari olivat suurena apuna, samoin kuin Elina Hytösen kirjat ja Mikael Ikiveden eräs Aavepisteiden hoitoja käsittelevä luento.  José Luis Padilla Corral, kouluni perustaja, tuki minua koko prosessissa ja antoi luvan välittämiensä hoitojen ja hoitoperinteen jakamiseen tämän kirjan muodossa.

Líng, Henki

Inspiroitumisesta syntyneen tutkimustyöni vuoksi meillä on nyt olemassa kirja, jossa on yksityiskohtaisesti esiteltynä Aavepisteiden lisäksi myös  vapautumista ja kirkastumista edistävät  akupunktiopisteet ja hoitomenetelmät, joilla voimme vahvistaa tunteiden tasapainoa,  yhteyttä Henkeen  sydämessämme (Líng) ja suureen elämän jumalalliseen Henkeen (Shén). Samoin kirjasta löytyvät taivaalliseen voimaan ja sen johdatukseen auttavat Taivas (Tiān)- ja Tie (Dào) -pisteryhmien henkiset tasot. Myös ihmisen valovoimaisen perinnön aktivoivat Chéng-pisteet saavat kirjan lopussa kertoa tarinansa ja ne keinot, miten ne voivat auttaa ihmisen voimaantumisessa.

Hyve. Kalligrafia: Haruka Terao

Hyvyyteen ja hyveisiin keskittyminen on yksi olennainen taso kirjassa. En kerta kaikkiaan voinut kirjoittaa vain tuskasta ja piinasta.  Jos on olemassa varjovoimia, on myös valon joukot. Jos ihminen keskittyy valoon, hän vetää puoleensa valoa. Toki hyveiden ihmistä voidaan myös houkutella toisille, harmaammille poluille, ja näiden tilanteiden ymmärtämiseen J.L. Padilla antaa konkreettisia vinkkejä kirjassani.  Hyvyyden voiman kasvattaminen voisi auttaa ihmiskuntaa suuresti yhteiselossa. On tarpeen myös osata tunnistaa, että missä ”hengessä” toimimme? Onko kateus, katkeruus, menneiden kaivelu, lempeys, toiveikkuus vai avuliaisuus tekojemme takana?

Ikuinen, iankaikkinen, ainainen.

Kaikki ei  pyöri teoksessa kuitenkaan akupunktion ympärillä vaan tarjoan lukuisia muunlaisiakin itämaisen perinteen hoitokeinoja perusteellisesti selitettynä. Uskon yhdessä muinaisten itämaisten viisaiden kanssa, että meditaatio, kontemplaatio, henkistä kirkkautta edistävät hengitysharjoitukset ja  perinteen ideat seksuaalisuudestakin voivat auttaa meitä olemaan paremmin yhteydessä omaan voimaamme ja elämän ikuiseen voimaan.

Kirjani on kokelma hyviksi todettuja hoitomenetelmiä, ajatuksia ja kokemuksia. Kuten ehkä jo huomaat, konkretia on minulle tärkeää. Teorialla on paikkansa, mutta asiat tulee viedä käytäntöön, jotta muutosta voisi todella tapahtua. Vapautumiseen tarvitaan monia tasoja, ja tahtoa.  Kirjani kokonaisuus on yksi visio ja vain pieni osa valtavan laajasta kiinalaisen lääketieteen psyykkisten ja mielen ongelmien hoitorepertuaarista. Kun käsikirjoitukseni sivut alkoivat lähestyä tuhatta sivua  oli minun pakko lopettaa hoitokeinojen jakaminen. Tämä riittää nyt.

Kirjan huipennuksena löytyy hoidoindikaatiohakemisto, jossa on noin 1700 hakusanaa. Vain sen avulla kirja voi todella toimia nopeana apuna vastausta etsivälle.

Kirjani taittajan, Satu Winqvistin, kalligrafioista ja hoitokuvista vastaavan Haruka Teraon ja sekä valokuvamallina että huiman tarkkana oikolukijana toimineen Kaisa Kaikkosen kanssa halusimme luoda sinulle kauniin, esteettisen ja käytännöllisen  kirjan. Mielestäni onnistuimme siinä.

Toivon, että kirjan visio huojentaa, valaisee, kirkastaa  ja keventää sinua ja vaellustasi.

Linnin Höyhtyä

Porvoossa 2.3. 2020

Linnin Höyhtyä

Alkimia Kustannus

www.alkimiakustannus.org

Kirjan  virallinen hinta on 130 € (sis. alv 10 €%). Välillä tarjoan sitä myös alennettuun hintaan. Postitus Suomeen maksaa 6,89 €.

Piinoista vapauteen -kirjani on omakustanne ja  sen etukäteen tilanneet ihmiset käytännössä mahdollistavat sen julkaisun (eli tuhansien ja tuhansien eurojen laskujen maksamisen).

Kirjassa on 930 sivua. Sen koko on 17 x 24 x 6,1 cm. Se on kovakantinen, nelivärinen ja painaa 2064 g. ISBN 978-952-68292-2-7