Aihearkisto: Yleinen

Akupunktiokanavien verkoston ihmeellisyys

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu käsitykselle siitä, että kaikki maailmankaikkeudessa olemassaoleva muodostuu eri muodoissa olevasta energiasta, jota kutsutaan Henkäykseksi, Qi.

Qi
Qi, elämän Henkäys

Qin kiinankielistä merkkiä, sen ideaa kuvaavaa kirjoitustapaa eli  ideogrammia tutkiessamme voimme nähdä siitä hyvin monenlaisia asioita riippuen katsantokannasta. Siitä löytyy kuumaa riisiä täynnä oleva kulho ja siitä nouseva höyry, sieltä löytyy kaivo ja pilvet taivaalla eli konkreettinen materiaalinen osa ja aineeton, lähes näkymätön puoli, jotka ovat yhteydessä toisiinsa aivan  kuten vesi, joka jatkuvasti kiertää muuttaen olomuotoaan tämän planeetan ilmakehän sisäpuolella.

Qin ideogrammin tavoin myös ihmisessä on materiaalisia ja aineettomia ominaisuuksia. Meillä on fyysinen keho, lihakset, jänteet, luut ja nesteet, mutta myös ajatukset ja mieli, tunteet, inspiraatio, kehon kuumuus ja intuition merkilliset ilmentymät.  Muinaiset viisaat ovat osanneet yhdistää nämä kaikki ihmisen elämän moninaiset puolet Qin erilaisiin tasoihin, jotka ilmenevät eri tavoin ihmisessä ja littyvät eri Elimiin ja Sisälmyksiin. Näin sappineste liittyy loogisesti sappirakkoon, mutta sinne liityy myös tunteena sapetuksen tunne, oikeudenmukaisuus, päättäväisyys ja armeliaisuus. Keuhkoihin kuuluu loogisesti hengityskapasiteetti, mutta myös muistojen käsittely ja nostalginen haikailu, mikä vaikka keuhkosairaassa helposti havaitaan.

Alkimia Kustannuksen ”Henkäyksen taiteella parantamisen Henkäys-kansiperusteoksessa”, jonka José Luis Padilla Corral on kirjoittanut,  on yhtenä osana hyvin yksityiskohtainen akupunktiokanavien kuvaus. Siinä kerrotaan kuinka tämä kehon eri tasot yhteen kutova Qi virtaa kehon Kanavissa, Henkäyksen poluissa. Tri Padilla käyttää näistä väylistä nimitystä ”Kanava”, sillä Henkäyksen luonnetta kuvataan monissa perinteen teksteissä veden kaltaiseksi. Meridiaani-sana viittaa liikaa kuvitteelliseen käsitteeseen, jota käytetään esimerkiksi maapalloa maantieteellisesti eri meridiaaneihin jaettaessa. Tämän päivän teknologia on jo todistanut Kanavien olemassaolon ihmisen kehossa, kyse ei ole enää mistään kuvitteellisesta asiasta. Moni akupunktiohoidossa käyvä ihminen on myös itse kokenut kummallisen kihinän tai lämmön, joka hoidon aikana leviää pitkin kehoa. Siinä on kyse juuri tästä elämän Henkäyksestä, Qistä.

Kirjassa kuvataan akupunktiokanavat kahtenakymmenenä  Henkäyksen POLKUNA, joilla on omat LEVÄHDYSPAIKKANSA. Elämän henkäys kulkee kehossamme polkuina, joiden varrella on erilaisia, nimellä tarkasti määriteltyjä  levähdyspaikkoja, joista elämän eri tilanteissa voi hakea voimaa tai apua. Nämä levähdyspaikat resonoivat, värähtelevät tietynlaista energiaa, jota nimen alkimistisella käännöksellä kuvataan. Monet muut kirjailijat kutsuvat näitä kohtia ”akupunktiopisteiksi”, mutta kyseinen käännös ei kuvaa alkuperäistä asiaa ilmentävää  Xue-ideogrammia, jonka merkitys on luola tai onkalo. Yksittäistä polun levähdyspaikkaa hoitaessamme joko koskettaen, moksaten tai akupunktioneulalla pistäen on kuin huutaisimme luolaan ja saisimme luolan kaiun kertaantumaan ja laajenemaan koko kehoon.

Akupunktiokanavia sanotaan olevaan kaksikymmentä, mutta tämäkään ei ole oikeastaan oikea luku. Todellisuudessa niitä on vain yksi ainoa,  samoin kuin elämän Henkäys, Qi on yksi ainoa. Opetuksellisista syistä tämän yhden ainoan energian juoksureitti on jaettu osiin.

Käytännössä eri Elimistä syntyvät energiat muodostavat ns. kaksitoista Pääkanavaa, joilla on lisäksi ilmentymänsä syvällä Elinten tasolla (Syvät Kanavat) ja pinnallisesti lihasten ja jänteiden tasolla (Tendinomuskulaariset Kanavat, Pinnalliset Kanavat). Lisäksi nämä Kanavat ovat yhteydessä toisiinsa erilaisin Sivuhaaroin, joita voisi kuivailla Kanavien (tai jokien) toisiaan yhdistäviksi ojiksi.

Näiden kahdentoista monitasoisen Kanavan lisäksi kehossa on kahdeksan Kanavaa, jotka eivät liity mihinkään materiaaliseen elimeen. Niitä on kutsuttu eri kielillä ihmeellisiksi tai merkillisiksi Kanaviksi. Padillan kirjassa olemme valinneet Ihmeelliset Kanavat -käännöksen. Nämä Kanavat kuljettavat kehon perusvoimia, perinnöllisiä energioita (Ren Mai), syviä henkisiä energioita (Du Mai), seksuaalista voimaa  (Chong Mo) ja yleisesti kehoa tasapainossa ja harmoniassa sekä koossa pitäviä voimia (Qiaot, Weit ja Dae Mo). Nämä Kanavat muodostavat Padillan mukaan kehon idean, kuin valosta rakennetun kaavan, jonka mukaan myöhemmin itse materiaalinen keho rakennetaan. Esimerkiksi monessa unettomuuden häiriötilassa on kehon syvä perusrytmi, vuorokausirytmi häiriintynyt, jolloin Yin ja Yang Qiaon avulla ihmisen olemus saadaan rauhoittumaan ja harmoniaan tämän planeetan rytmin kanssa.

Pernan Kanavan juoksun tasot ihmisessä, jonka Pernan Qi on aika salpautunut.

Kanavien tarkan sanallisen kuvauksen jälkeen kirjassamme on myös piirretty värikuva Kanavien juoksussa. Nämä piirrokset on alunperin tehnyt tri Leopoldo Martoz Boluda. Niissä on eri värein eroteltu Kanavien kulkureitit  opiskelun helpottamiseksi.

Tämän jälkeen jokaisen Henkäyksen polun levähdyspaikan, ns. akupunktiovärähtelijän sijainti on selitetty anatomisin termein. Kohdan kiinankielinen nimi on kirjoitettu sekä Pin Yinillä että ideogrammilla ja sille on annettu suomenkielinen nimi, joka kuvaa parhaiten Padillan tekemään tulkintaa kyseisen värähtelijän tarkimmasta indikaatiosta. Nämä nimet eivät mitenkään ”nollaa” muualla tehtyjä nimien suomennoksia tai vaikka englanninnoksia. Kiinan kieltä edes hiukankin tuntevat henkilöt tietävät kuinka monitasoisia tulkintoja yhdestä ainoasta ideogrammista voi tehdä.

Jokaiseen akupunktiovärähtelijään on myös lisätty muutamia selkeitä ja konkreettisia hoitoindikaatioita, jotka parhaiten hoituvat juuri kyseisellä värähtelijällä. Kirjan tämän osan tarkoitus ei ole ollut siis listata kaikkia mahdollisia hoitoindikaatioita vaan kertoa, että tällä yksittäisellä värähtelijällä voit hoitaa mahahaavan tai ummetuksen tai identiteettikriisin tai ahdistuksen tai Hashimoton kilpirauhastulehduksen.  Toki täytyy tietää kuinka kohtaa hoidetaan ja mitä muuta sairastavalla on tarpeen virittää kuntoon kehon tasapainon elvyttämiseksi.

Kaiken tämän huipennukseksi akupunktiovärähtelijöiden yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen tri Padilla on luonut kunkin Kanavan ”laulun”, jossa värähtelijöiden nimet on yhdistetty toisiinsa runon muotoon kuin ilmentäen sitä yleisviestiä, sitä Kanavan energian kuljettamaa polun maisemaa, joka vaikka Sydämen Kanavaan liittyy. Värähtelijöiden runollista laulua toistaen voi Sydämen Kanavan virtausta helpottaa…

 

Xin Jing Chang

Sydämen Kanavan laulu

Kaikkein korkeimman asteen lähde on värin alkuperä, elämisen ilon luoja. Hengen tie on yhteydessä jadekaiverruksen ja esi-isien temppelin soivan kiven kanssa. Näin luodaan hengen ovi olemalla viisaalla ja pehmeällä tavalla sopusoinnussa Ihmiskunnan kanssa sen ilon kautta, joka itää Taivaan kanssa sopusoinnussa olemisesta.

Pienessä työpajassa syntyy juuri se hetki, jolloin voiman siirtämisen voi aloittaa.

**********************************************************************

Tämä Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, oikea aarrekirja ja kansainvälinen aihepiirin klassikko julkaistaan suunnitelmieni mukaan maaliskuun 2015 lopulla!

Kirjaa voi jo tilata näiltä sivuilta, jolloin saat sen postissa kotiisi heti sen ilmestyttyä.

terveisin

Linnin Höyhtyä

kustantaja ja suomentaja

Kirja on jo taitossa ja kansi valmiina!

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN on teos, joka käsittelee sitä taitavuutta edellyttävää taiteenlajia, jota käyttäen voimme jatkuvasti arkielämässä elää parantaen ja parantuen, luovasti terveyttä luoden. Sana, katse, kosketus, puhdas ruoka, tasapainoinen liike, puhallus kipeään kohtaan tai hellä hipaisu oman rakastetun niskaan tai ystävän olkapäälle voi parantaa samoin kuin akupunktioneula, moksibustio, Qi Gong -liike tai herkkä, energian tunnistava hierontakin. Qin artesanian mahdollisuudet ovat rajattomat.

Henkäys-kansi

Kannen keltainen välkehtivä väri viittaa kiinalaisen värisymboliikan myötä Keskustaan, tasapainoon sekä myös itse valovoimaiseen Qihin, elämän Henkäykseen.

Teoksen etukannessa on kirjailijan, tri J.L.Padillan tekemä kalligrafia, joka kuvaa Daon ideaa. Dao on mielikuva, jonka muinaiset kiinalaiset loivat kuvatakseen elämää ja olemassaoloa ylläpitävää voimaa. Dao De Jing -kirjassa (Daon ja Hyveiden Tie) kuvataan tätä ideaa monin mielikuvin: kaikkea syleilevä maailman äiti, suuri, kaikkialla ja kaikessa läsnäoleva voima, joka laajenee ja laajetessaan etääntyy niin kauas että sen on pakko palata takaisin…

Mikäli kannen kiinan kielistä merkkiä tutkitaan tarkemmin, voidaan sen sisällä nähdä kaikki aistimme, jotka vastaanottavat tätä suuren Voiman informaatiota kaiken olevan kautta ja lisäksi toisena osana on ideogrammikuvan ulkorakenne, joka kuvaa liikettä, Tietä, loputonta, kiemurtelevaa matkaa… Näiden kahden ideogrammin tason avulla saamme Daosta ajatuksen, jonka mukaan siinä on kyseessä Voima, joka on kaikkialla ja kaikessa läsnä ja joka ”puhuu”, ohjaa ja kertoo itsestään meille kaiken luodun kautta. Voima on kanssamme koko olemassaolomme ajan.

 

Henkäyksen taiteella parantaminen – kaikkien saatavilla jo!

Alkimia Kustannuksen ensimmäinen julkaisu on NYT  MYYNNISSÄ! Kyseessä on monen asiantuntijan yhteistyön tuloksena suomennettu teos, jonka ilmestyi maaliskuussa 2015.

Teoksen takakannessa koko teoksen sisältö ilmaistaan näin tri J.L. Padilla Corralin omin sanoin: Tämä teos tarjoaa Perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tavallisesta poikkeavan vision yhdistämällä filosofisen ja materiaalisen katsantokannan. Teos on uusia näköaloja tarjoava opas, joka sallii lukijan avautua uusiin ulottuvuuksiin.”

Kirja tarjoaa järjestelmällisesti jäsennettynä kiinalaisen lääketieteen perusteet ja se voi palvella yhtä hyvin alan opiskelijoita, alalla toimivia terapeutteja kuin myös itse akupunktiohoidossa käyviä ihmisiä, jotka haluavat tietää syvemmin hoitomuotonsa taustoja. Myös shiatsun, Tai Jin, Qi Gongin tai yleisemmin itämaisten kamppailulajien harrastajat voivat saada toimintaansa teoksesta uusia tasoja. Akupunktiota käyttävien lääkäreiden,  sairaanhoitajien ja fysioterapeuttien hoitokäytäntöihin teos avaa myös varmasti uusia näkökohtia.

Varmasti osa teoksen itämaisista käsitteistä tarvitsee alan asiantuntijan syvällisemmän opastuksen, mutta yleistaso avautuu varmasti alasta kiinnostuneelle.  On  ilmiselvää, että akupunktiota, moksaamista ja hierontaa ei voi oppia kirjasta vaan siihen tarvitaan aina opettaja ja käytännön harjoittelu hänen kanssaan! Kirjan perusteet esimerkiksi akupunktiokanavista tai sairauksien ennaltaehkäisyn ideoista ovat mielestäni tänä päivänä kuitenkin kaikille ihmisille tarpeen. Ne ovat ihmiskunnan yhteistä kulttuuriperintöä.

Tri Padillan perustaman kansainvälisen Neijing-koulun terapeuttien peruskoulutuksessa tämä teos luo rungon, jonka  ympärille neljän vuoden peruskoulutus kokonaisuudessaan rakentuu. Teoksen ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1999 auttamaan Perinteisen kiinalaisen lääketieteen opetusta latinoamerikkalaisissa maissa. Ilmestymisensä jälkeen sitä on käytetty perustiedon antajana kaikissa Neijing-kouluissa ympäri maapalloa. Kirja on julkaistu norjan kielellä  ja se on käännetty myös englanniksi, mutta tätä versiota ei ole vielä julkaistu (2014).  Nyt julkaistava suomenkielinen laitos on laajin näistä versioista ja sisältää monia uusia hoitomahdollisuuksia verrattuna vuoden 1999 versioon.

Ohessa laajahko selvitys tämän 695  sivuisen perusteoksen sisällöstä.

kirjapino

José Luis Padilla Corral :

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos

Teoksen alkuosa kuvaa Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusperiaatteet, Elämän Henkäyksen Qin luonteen ja sen jakautumisen eri tasoihin, Daon käsitteen, Viisi Mutatoituvaa Valtakuntaa (Vesi, Puu, Tuli, Maa, Metalli) elimineen. Seuraavaksi käsitellään syvällisesti niin kutsutut Ihmeelliset Kanavat avausvärähtelijöiden moninaisine funktioineen Fu Xin Oktogrammia käsittelevässä luvussa. Lopuksi selvitetään paljon kiisteltyjen San Jiaon Kolmoistulen ja Sydämen Mestarin funktioita ja hoitomahdollisuuksia.

Teoksen keskimmäisessä osassa kuvaillaan yksityiskohtaisesti kaikki akupunktiokanavat ja niiden jokainen akupunktiopiste nimeltään ja sijainniltaan sekä vielä kaikkein tärkeimmän hoitoindikaation kera. Kiinankielisissä nimissä on mukana ideogrammien toonit, jotka auttavat värähtelijöiden nimien lausumista. Kiinankieliset termit on systemaattisesti kirjoitettu pinyinin mukaisesti. Kirjassa on käytössä suomenkieliset Kanavalyhenteet, Munuainen on Mu, Virtsarakko on Vr jne. Muutama erityisempi Kanava; Du Mai, Ren Mai, San Jiao ja Xin Bao ovat saaneet lyhenteensä kyseisten kiinankielisten nimiensä kautta: DM, RM, SJ, XB. Tähän teoksen osaan kuuluu myös 21 sivua monivärikuvia, joissa akupunktiokanavat kaikkine sivuhaaroineen ovat kuvattuina. Tämän laatuisia kuvia ja Kanavien selvityksiä ei ole Suomessa aiemmin julkaistu.

Teoksen kolmas osa sisältää Perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitamisen perusperiaatteet. Aluksi käymme läpi sairauksien ennaltaehkäisyn periaatteet lähtien hetkessä elämisestä ja arkipäiväisten tapahtumisen opetusten sisäistämisestä ja mielen hallinnasta meditaatioon ja Ihmeellisten Kanavien aktivoimiseen Qi Gongilla. Myös parantavaa, herkkää seksuaalisuutta käsittelevä osio avartanee näkemyksiä tästä elämän riemullisesta puolesta monine mahdollisuuksineen.

Tässä osassa teosta selvitetään myös tämän hoitoperinteen länsimaisesta lääketieteestä poikkeavat diagnosoimisperiaatteet: pulssin tutkimus, ihon värin merkitykset ja kielidiagnostiikan mielenkiintoinen maailma.

Seuraavaksi siirrymme tri Padillan kuvaavamana sairauden tarinan monitahoisen juonen aukaisemiseen yksityiskohtaisella potilashaastattelun läpikäymisellä ja oppimalla käsittelemään potilastapauksia monista eri näkökulmista konkreettisen esimerkin avulla. Tämän jälkeen käymme läpi eri hoitotapojen kuvaukset (akupunktio, moksaus, hieronta, dietetiikka) voidaksemme siirtyä vähitellen itse hoitotoimenpiteisiin.

Viimeiseksi noin 160 sivua kirjan loppuosasta täyttyy kaikkien tavallisimpien kroonisten tautiemme hoidoista. Käsittelemme hoitovaihtoehdot astmaan, allergiaan, korkean verenpaineeseen, liialliseen kolesteroliin. Myös suoliston ärtynyt paksusuoli, erilaiset ummetukset, ripulit ja trooppiset sairaudet, joiden oireistoon ripuli kuuluu saavat hoitoehdotuksensa. Munuaiskoliikin hoito, munuaiskiven liikuttaminen ja näiden ennaltaehkäisyhoidot kuvataan. Ylipainon monet hoidot käydään läpi kuten myös anoreksian ja bulimian hoitokeinot. Kiinalaisen lääketieteen energeettisen käsityksen perusteella mikä tahansa elin voi energiansa salpautuessa aiheuttaa päänsäryn. Näistä esitellään yhdeksän erilaista vaihtoehtoa ja hoitoa. Äärimmäisen yleinen unettomuus saa myös useamman hoitovaihtoehdon.

Hätätiloista käsittelemme mm. tajuttomuuden, halvaukset, sydämen vajaatoiminnan ja sydäninfarktin hoidot. Myös verenvuotojen hoito, epilepsiakohtauksen hoito, synnytyksen ja raskauden hätätilat saavat hoitoehdotukset.

Lopussa käydään teoksessa läpi erilaisten sairaustilojen yleisiä säätelymalleja mm. Tulen Mutatoituvan Valtakunnan säätely, jota voidaan soveltaa kaikkiin infektioihin. Lisäksi käsitellään allergiat, psykosomaattiset sairaudet, AIDS, autoimmuunit sairaudet, mielensairauksien säätelyt, reumaattiset- ja nivelsairaudet, hormonaaliset sairaudet ja aineenvaihduntataudit. Lopuksi käsitellään kasvainsairauksien hoito ruokavalioehdotuksineen. Lisäksi neuvotaan vielä tukihoidot niille potilaille, jotka ovat kasvainsairautensa vuoksi sädehoidossa tai sytostaattihoidossa.

Jokaisen luvun lopussa esitetään kysymyksiä ja ehdotuksia harjoituksille, joiden kautta voi testata omaa oppimistaan.

Kollegani Spyros Root on tutkinut vuosien ajan tätä teosta tehdessään kirjan englanninkielistä käännöstä. Hän on lisännyt teokseen kymmeniä alaviitteitä ja laajan sanaston, jotka kaikki on sisällytetty tähän nyt julkaistavaan suomenkieliseen painokseen. Ne ovat suuri apu lukijalle!

Opetusta kädestä pitäen...

Pyysimme tri Padillalta omistuksen tähän suomalaiseen painokseen ja lämmöllä hän vastasi pyyntöömme:

”Tämä suomenkielisen painoksen, ja Linnin Höyhtyän sinnikkyyden ansiosta, voimme nyt kohdata toisemme teoksen kautta kuin suorassa lähetyksessä, vaikka olenkin jo vuosien ajan opettanut Perinteistä kiinalaista lääketiedettä Suomessa.

Minulle on kunnia saada esittäytyä tässä tasossa ja olla tällä tavoin apuna niissä hyvin moninaisissa tarpeissa, joita kollegoilleni ja alan opiskelijoille voin nousta esiin heidän toimiessaan tämän niin vaikean ja samalla luovan parantamisen taiteen parissa.”

Tianissa, 1.11. 2014

J.L. Padilla

 

Koko tämän noin 695 sivua kattavan teoksen hinta on nyt 80 €  ja sen postitus Suomeen maksaa 9 € .

 

Valoisin ja iloisin terveisin

Linnin Höyhtyä

suomentaja ja kustantaja

Alkimia Kustannus