Kaikki kirjoittajan Linnin Höyhtyä artikkelit

Akupunktiokanavien verkoston ihmeellisyys

Perinteinen kiinalainen lääketiede perustuu käsitykselle siitä, että kaikki maailmankaikkeudessa olemassaoleva muodostuu eri muodoissa olevasta energiasta, jota kutsutaan Henkäykseksi, Qi.

Qi
Qi, elämän Henkäys

Qin kiinankielistä merkkiä, sen ideaa kuvaavaa kirjoitustapaa eli  ideogrammia tutkiessamme voimme nähdä siitä hyvin monenlaisia asioita riippuen katsantokannasta. Siitä löytyy kuumaa riisiä täynnä oleva kulho ja siitä nouseva höyry, sieltä löytyy kaivo ja pilvet taivaalla eli konkreettinen materiaalinen osa ja aineeton, lähes näkymätön puoli, jotka ovat yhteydessä toisiinsa aivan  kuten vesi, joka jatkuvasti kiertää muuttaen olomuotoaan tämän planeetan ilmakehän sisäpuolella.

Qin ideogrammin tavoin myös ihmisessä on materiaalisia ja aineettomia ominaisuuksia. Meillä on fyysinen keho, lihakset, jänteet, luut ja nesteet, mutta myös ajatukset ja mieli, tunteet, inspiraatio, kehon kuumuus ja intuition merkilliset ilmentymät.  Muinaiset viisaat ovat osanneet yhdistää nämä kaikki ihmisen elämän moninaiset puolet Qin erilaisiin tasoihin, jotka ilmenevät eri tavoin ihmisessä ja littyvät eri Elimiin ja Sisälmyksiin. Näin sappineste liittyy loogisesti sappirakkoon, mutta sinne liityy myös tunteena sapetuksen tunne, oikeudenmukaisuus, päättäväisyys ja armeliaisuus. Keuhkoihin kuuluu loogisesti hengityskapasiteetti, mutta myös muistojen käsittely ja nostalginen haikailu, mikä vaikka keuhkosairaassa helposti havaitaan.

Alkimia Kustannuksen ”Henkäyksen taiteella parantamisen Henkäys-kansiperusteoksessa”, jonka José Luis Padilla Corral on kirjoittanut,  on yhtenä osana hyvin yksityiskohtainen akupunktiokanavien kuvaus. Siinä kerrotaan kuinka tämä kehon eri tasot yhteen kutova Qi virtaa kehon Kanavissa, Henkäyksen poluissa. Tri Padilla käyttää näistä väylistä nimitystä ”Kanava”, sillä Henkäyksen luonnetta kuvataan monissa perinteen teksteissä veden kaltaiseksi. Meridiaani-sana viittaa liikaa kuvitteelliseen käsitteeseen, jota käytetään esimerkiksi maapalloa maantieteellisesti eri meridiaaneihin jaettaessa. Tämän päivän teknologia on jo todistanut Kanavien olemassaolon ihmisen kehossa, kyse ei ole enää mistään kuvitteellisesta asiasta. Moni akupunktiohoidossa käyvä ihminen on myös itse kokenut kummallisen kihinän tai lämmön, joka hoidon aikana leviää pitkin kehoa. Siinä on kyse juuri tästä elämän Henkäyksestä, Qistä.

Kirjassa kuvataan akupunktiokanavat kahtenakymmenenä  Henkäyksen POLKUNA, joilla on omat LEVÄHDYSPAIKKANSA. Elämän henkäys kulkee kehossamme polkuina, joiden varrella on erilaisia, nimellä tarkasti määriteltyjä  levähdyspaikkoja, joista elämän eri tilanteissa voi hakea voimaa tai apua. Nämä levähdyspaikat resonoivat, värähtelevät tietynlaista energiaa, jota nimen alkimistisella käännöksellä kuvataan. Monet muut kirjailijat kutsuvat näitä kohtia ”akupunktiopisteiksi”, mutta kyseinen käännös ei kuvaa alkuperäistä asiaa ilmentävää  Xue-ideogrammia, jonka merkitys on luola tai onkalo. Yksittäistä polun levähdyspaikkaa hoitaessamme joko koskettaen, moksaten tai akupunktioneulalla pistäen on kuin huutaisimme luolaan ja saisimme luolan kaiun kertaantumaan ja laajenemaan koko kehoon.

Akupunktiokanavia sanotaan olevaan kaksikymmentä, mutta tämäkään ei ole oikeastaan oikea luku. Todellisuudessa niitä on vain yksi ainoa,  samoin kuin elämän Henkäys, Qi on yksi ainoa. Opetuksellisista syistä tämän yhden ainoan energian juoksureitti on jaettu osiin.

Käytännössä eri Elimistä syntyvät energiat muodostavat ns. kaksitoista Pääkanavaa, joilla on lisäksi ilmentymänsä syvällä Elinten tasolla (Syvät Kanavat) ja pinnallisesti lihasten ja jänteiden tasolla (Tendinomuskulaariset Kanavat, Pinnalliset Kanavat). Lisäksi nämä Kanavat ovat yhteydessä toisiinsa erilaisin Sivuhaaroin, joita voisi kuivailla Kanavien (tai jokien) toisiaan yhdistäviksi ojiksi.

Näiden kahdentoista monitasoisen Kanavan lisäksi kehossa on kahdeksan Kanavaa, jotka eivät liity mihinkään materiaaliseen elimeen. Niitä on kutsuttu eri kielillä ihmeellisiksi tai merkillisiksi Kanaviksi. Padillan kirjassa olemme valinneet Ihmeelliset Kanavat -käännöksen. Nämä Kanavat kuljettavat kehon perusvoimia, perinnöllisiä energioita (Ren Mai), syviä henkisiä energioita (Du Mai), seksuaalista voimaa  (Chong Mo) ja yleisesti kehoa tasapainossa ja harmoniassa sekä koossa pitäviä voimia (Qiaot, Weit ja Dae Mo). Nämä Kanavat muodostavat Padillan mukaan kehon idean, kuin valosta rakennetun kaavan, jonka mukaan myöhemmin itse materiaalinen keho rakennetaan. Esimerkiksi monessa unettomuuden häiriötilassa on kehon syvä perusrytmi, vuorokausirytmi häiriintynyt, jolloin Yin ja Yang Qiaon avulla ihmisen olemus saadaan rauhoittumaan ja harmoniaan tämän planeetan rytmin kanssa.

Pernan Kanavan juoksun tasot ihmisessä, jonka Pernan Qi on aika salpautunut.

Kanavien tarkan sanallisen kuvauksen jälkeen kirjassamme on myös piirretty värikuva Kanavien juoksussa. Nämä piirrokset on alunperin tehnyt tri Leopoldo Martoz Boluda. Niissä on eri värein eroteltu Kanavien kulkureitit  opiskelun helpottamiseksi.

Tämän jälkeen jokaisen Henkäyksen polun levähdyspaikan, ns. akupunktiovärähtelijän sijainti on selitetty anatomisin termein. Kohdan kiinankielinen nimi on kirjoitettu sekä Pin Yinillä että ideogrammilla ja sille on annettu suomenkielinen nimi, joka kuvaa parhaiten Padillan tekemään tulkintaa kyseisen värähtelijän tarkimmasta indikaatiosta. Nämä nimet eivät mitenkään ”nollaa” muualla tehtyjä nimien suomennoksia tai vaikka englanninnoksia. Kiinan kieltä edes hiukankin tuntevat henkilöt tietävät kuinka monitasoisia tulkintoja yhdestä ainoasta ideogrammista voi tehdä.

Jokaiseen akupunktiovärähtelijään on myös lisätty muutamia selkeitä ja konkreettisia hoitoindikaatioita, jotka parhaiten hoituvat juuri kyseisellä värähtelijällä. Kirjan tämän osan tarkoitus ei ole ollut siis listata kaikkia mahdollisia hoitoindikaatioita vaan kertoa, että tällä yksittäisellä värähtelijällä voit hoitaa mahahaavan tai ummetuksen tai identiteettikriisin tai ahdistuksen tai Hashimoton kilpirauhastulehduksen.  Toki täytyy tietää kuinka kohtaa hoidetaan ja mitä muuta sairastavalla on tarpeen virittää kuntoon kehon tasapainon elvyttämiseksi.

Kaiken tämän huipennukseksi akupunktiovärähtelijöiden yksityiskohtaisen selvityksen jälkeen tri Padilla on luonut kunkin Kanavan ”laulun”, jossa värähtelijöiden nimet on yhdistetty toisiinsa runon muotoon kuin ilmentäen sitä yleisviestiä, sitä Kanavan energian kuljettamaa polun maisemaa, joka vaikka Sydämen Kanavaan liittyy. Värähtelijöiden runollista laulua toistaen voi Sydämen Kanavan virtausta helpottaa…

 

Xin Jing Chang

Sydämen Kanavan laulu

Kaikkein korkeimman asteen lähde on värin alkuperä, elämisen ilon luoja. Hengen tie on yhteydessä jadekaiverruksen ja esi-isien temppelin soivan kiven kanssa. Näin luodaan hengen ovi olemalla viisaalla ja pehmeällä tavalla sopusoinnussa Ihmiskunnan kanssa sen ilon kautta, joka itää Taivaan kanssa sopusoinnussa olemisesta.

Pienessä työpajassa syntyy juuri se hetki, jolloin voiman siirtämisen voi aloittaa.

**********************************************************************

Tämä Perinteisen kiinalaisen lääketieteen perusteos, oikea aarrekirja ja kansainvälinen aihepiirin klassikko julkaistaan suunnitelmieni mukaan maaliskuun 2015 lopulla!

Kirjaa voi jo tilata näiltä sivuilta, jolloin saat sen postissa kotiisi heti sen ilmestyttyä.

terveisin

Linnin Höyhtyä

kustantaja ja suomentaja

Kirja on jo taitossa ja kansi valmiina!

HENKÄYKSEN TAITEELLA PARANTAMINEN on teos, joka käsittelee sitä taitavuutta edellyttävää taiteenlajia, jota käyttäen voimme jatkuvasti arkielämässä elää parantaen ja parantuen, luovasti terveyttä luoden. Sana, katse, kosketus, puhdas ruoka, tasapainoinen liike, puhallus kipeään kohtaan tai hellä hipaisu oman rakastetun niskaan tai ystävän olkapäälle voi parantaa samoin kuin akupunktioneula, moksibustio, Qi Gong -liike tai herkkä, energian tunnistava hierontakin. Qin artesanian mahdollisuudet ovat rajattomat.

Henkäys-kansi

Kannen keltainen välkehtivä väri viittaa kiinalaisen värisymboliikan myötä Keskustaan, tasapainoon sekä myös itse valovoimaiseen Qihin, elämän Henkäykseen.

Teoksen etukannessa on kirjailijan, tri J.L.Padillan tekemä kalligrafia, joka kuvaa Daon ideaa. Dao on mielikuva, jonka muinaiset kiinalaiset loivat kuvatakseen elämää ja olemassaoloa ylläpitävää voimaa. Dao De Jing -kirjassa (Daon ja Hyveiden Tie) kuvataan tätä ideaa monin mielikuvin: kaikkea syleilevä maailman äiti, suuri, kaikkialla ja kaikessa läsnäoleva voima, joka laajenee ja laajetessaan etääntyy niin kauas että sen on pakko palata takaisin…

Mikäli kannen kiinan kielistä merkkiä tutkitaan tarkemmin, voidaan sen sisällä nähdä kaikki aistimme, jotka vastaanottavat tätä suuren Voiman informaatiota kaiken olevan kautta ja lisäksi toisena osana on ideogrammikuvan ulkorakenne, joka kuvaa liikettä, Tietä, loputonta, kiemurtelevaa matkaa… Näiden kahden ideogrammin tason avulla saamme Daosta ajatuksen, jonka mukaan siinä on kyseessä Voima, joka on kaikkialla ja kaikessa läsnä ja joka ”puhuu”, ohjaa ja kertoo itsestään meille kaiken luodun kautta. Voima on kanssamme koko olemassaolomme ajan.